ថ្ងៃអង្គារ ទី28 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2015

 English

COMFREL Electoral Reform


ព័ត៌មានថ្មីៗ...
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិអោយបានជ្រាបថាសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុមូល ស្តីពី «អនុសាសន៍ទាក់ទងនឹង...
27 ខែកក្កដា 2015 | បានបើកអាន 6 ដង ​
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន
ក្រុមសមាគម និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា មានកិត្តិយសជម្រាបជូនសាធារណជន អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ-អន្តរជាតិ វិទ្យុ...
10 ខែកក្កដា 2015 | បានបើកអាន 80 ដង ​
ឯកសារបោះឆ្នោតថ្មី
ច្បាប់ស្ដីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF  ...
22 ខែមិថុនា 2015 | បានបើកអាន 220 ដង ​
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក Media Officer
ខុម​ហ្រ្វែល គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិនរកកំរៃ និងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីគណបក្សនយោបាយ...
12 ខែមិថុនា 2015 | បានបើកអាន 359 ដង ​
របាយការណ៏ការឃ្លាំមើល និងការផ្ដល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/ អនុវត្តន៏ គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំទី១
នេះជាសៀវភៅរបាយការណ៏ការឃ្លាំមើល និងការផ្ដល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/ អនុវត្តន៏ គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំទី១...
12 ខែមិថុនា 2015 | បានបើកអាន 203 ដង ​
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាន់
ខុមហ្វ្រែល គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិនរកកំរៃ និងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីគណបក្សនយោបាយ...
11 ខែមិថុនា 2015 | បានបើកអាន 223 ដង ​
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក Media Officer
ខុម​ហ្រ្វែល គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិនរកកំរៃ និងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីគណបក្សនយោបាយ...
11 ខែមិថុនា 2015 | បានបើកអាន 218 ដង ​
កិច្ច​ពិភាក្សា​តុ​មូល​ស្តី​ពី​ប្រជាធិបតេយ្យ និង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ខាង​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា
កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០១៥ ​ខុមហ្វ្រែល​បាន​រៀបចំ​ការ​ពិភាក្សា​តុ​មូល​ ស្តី​ពី​ប្រជាធិបតេយ្យ...
09 ខែមិថុនា 2015 | បានបើកអាន 199 ដង ​

 ​ព័ត៌មានច្រើនទៀត »»

429081_260936480657368_170589739692043_588098_2007797933_n