ថ្ងៃពុធ ទី01 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2015

 English

COMFREL Electoral Reform


ព័ត៌មានថ្មីៗ...
ឯកសារបោះឆ្នោតថ្មី
ច្បាប់ស្ដីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF  ...
22 ខែមិថុនា 2015 | បានបើកអាន 69 ដង ​
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក Media Officer
ខុម​ហ្រ្វែល គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិនរកកំរៃ និងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីគណបក្សនយោបាយ...
12 ខែមិថុនា 2015 | បានបើកអាន 219 ដង ​
របាយការណ៏ការឃ្លាំមើល និងការផ្ដល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/ អនុវត្តន៏ គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំទី១
នេះជាសៀវភៅរបាយការណ៏ការឃ្លាំមើល និងការផ្ដល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/ អនុវត្តន៏ គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំទី១...
12 ខែមិថុនា 2015 | បានបើកអាន 90 ដង ​
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាន់
ខុមហ្វ្រែល គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិនរកកំរៃ និងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីគណបក្សនយោបាយ...
11 ខែមិថុនា 2015 | បានបើកអាន 117 ដង ​
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក Media Officer
ខុម​ហ្រ្វែល គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិនរកកំរៃ និងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីគណបក្សនយោបាយ...
11 ខែមិថុនា 2015 | បានបើកអាន 112 ដង ​
កិច្ច​ពិភាក្សា​តុ​មូល​ស្តី​ពី​ប្រជាធិបតេយ្យ និង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ខាង​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា
កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០១៥ ​ខុមហ្វ្រែល​បាន​រៀបចំ​ការ​ពិភាក្សា​តុ​មូល​ ស្តី​ពី​ប្រជាធិបតេយ្យ...
09 ខែមិថុនា 2015 | បានបើកអាន 97 ដង ​
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចែកផ្សាយសៀវភៅរបាយការណ៍របស់ខុមហ្រ្វែល
គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ហៅកាត់ថា ខុមហ្វ្រែល មានកិត្តិយស...
27 ខែឧសភា 2015 | បានបើកអាន 210 ដង ​
សិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាល និងសាកល្បង
កាលពីថ្ងៃទី០៦-០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ខុមហ្រ្វែលបានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាល និងសាកល្បងមួយដែលមានអ្នកចូលរួម...
12 ខែឧសភា 2015 | បានបើកអាន 202 ដង ​

 ​ព័ត៌មានច្រើនទៀត »»

429081_260936480657368_170589739692043_588098_2007797933_n