គណៈកម្មាធិការដើម្បើការបោះឆ្នោតដោយសេរី​ និងយុត្តិធម៍នៅកម្ពុជា

Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)

របាយ​ការណ៍ស្ដី​ពីលទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​យុ​វជន​ទៅ​លើ​ការ​បំ​ពេញ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុ​ជាឬ គណ​បក្ស​ជាប់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​អនុវត្ដ “​កំ​ណែ​ទម្រង់​ច្បាប់ និង​ប្រព័ន្ធ​យុត្ដិ​ធម៌​”

ថ្ងៃចន្ទ ២០ ខែសីហា ២០០៧ បានមើល៖ 0 ដង

ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ជា​យុវ​ជន​ចំនួន ១១០ នាក់ ក្នុង​នោះ​មាន​យុវ​តី​ចំនួន ៤៤ នាក់ សេ្ម​នឹង ៤០​%ដែល​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​វេ​ទិ​កា​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោយ គណៈកម្មា​​ធិ​ការ​ដើម្បី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី និង​យុត្ដិ​ធ៌​ម​នៅកម្ពុជា ហៅ​កាត់​ថា ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ ក្រុម​ប្រឹក្សា​យុ​វជន​កម្ពុ​ជា សមាគ​ម​យុ​វជន​ខែ្មរ​ និង​កម្ម​វិធីអ​ភិវឌ្ឍន៍​ធន​ធាន​យុវ​ជន បាន​ធ្វើ​ឡើង បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​ពិ​ភាក្សា​និង​ស្ដាប់​នូវ​របាយ​ការណ៍​ជាក់​ស្ដែង​ខ្លះ របស់វាគ្មិន​ចំនួន ៣ រូប ជា​អ្នក​តំ​ណាង​រាស្ដ្រ​ចំ​នួន ២ រូប និង​នា​យក​អង្គ​ការ​ក្រុម​អ្នក​ច្បាប់​ការ​ពារ​សិទ្ធិ​កម្ពុ​ជា​ 9ជឌភបអំពី​ការ​អនុ​វត្ដ “​កំ​ណែ​ទម្រង់​ច្បាប់ និង​ប្រ​ព័ន្ធ​យុត្ដិ​ធម៌​”។ ការ​វាយ​តម្លៃ​បាន​ផ្ដោត​ទៅ​លើ ៤ ចំ​ណុច​ចម្បង​ៗដោយ​មាន​ការ​ដាក់​ពិន្ទុ​ពី​អ្នក​ចូលរួមវេ​ទិកា – ពិន្ទុ​នៅ​ចន្លោះ​ពី​ ១ មិន​ពេញ​ចិត្ដ​សោះ ទៅ ៥: ពេញ​ចិត្ដ​ខ្លាំងណាស់។ ចំណុច​ទាំង ៤ នោះ រួមមានៈ
ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានជាសមាជិក Mailing List
ការផ្សាយសំលេងសង្គមស៊ីវិល ផ្សាយផ្ទាល់ ពីម៉ោង ៧:៣០ ដល់ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក តាមរយៈវិទ្យុ

FM 105 MHZ (ភ្នំពេញ)
FM 106.5 MHZ​ (ភ្នំពេញ)
FM 106.7 MHZ​ (ភ្នំពេញ)

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ខក​ខាន​​មិន​​បាន​ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​​តាម​រយៈ​វិទ្យុ​ទេ​នោះ លោក​អ្នក​អាច​​ជ្រើស​រើស​​កម្ម​វិធី​ដែល​​បាន​​ផ្សាយ​រួ​ច​ហើ​យ​ដូច​​ខា​ង​ក្រោម​ដើម្បីស្តាប់៖

បច្ចុប្បន្នភាព និងលទ្ឌផលនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ទាក់ទងនិងអ្នកចុះឈ្មោះដែលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅ
ថ្ងៃចន្ទ ១៨ ខែកញ្ញា ២០១៧
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយ សម្រាប់ គណបក្ស ប្រកួតប្រជែងស្តីពីស្ថាប័នឯករាជ្យរបស់រដ្ឋ
ថ្ងៃសុក្រ ១៥ ខែកញ្ញា ២០១៧
ស្រ្តី និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៤ ខែកញ្ញា ២០១៧
នីតិវិធី នៃការចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ និងការប្រឈម
ថ្ងៃពុធ ១៣ ខែកញ្ញា ២០១៧
សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ២០១៧
ថ្ងៃចន្ទ ៣១ ខែកក្កដា ២០១៧
យល់ញាតិ ឃ្លាតច្បាប់
ថ្ងៃសុក្រ ២១ ខែកក្កដា ២០១៧
សារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រង ឃុំ-សង្កាត់តាមបែបវិមជ្ឈការ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២០ ខែកក្កដា ២០១៧
ស្តាប់កម្មវិធីដែលបានផ្សាយរួចហើយផ្សងៗទៀត