គណៈកម្មាធិការដើម្បើការបោះឆ្នោតដោយសេរី​ និងយុត្តិធម៍នៅកម្ពុជា

Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)

ស្រ្តីចូលរួមនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោត

ថ្ងៃសុក្រ ៣ ខែសីហា ២០១២ បានមើល៖ 0 ដង

(ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ឆ្នាំ២០១២ ឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តឆ្នាំ២០១៣)

 ​ស្រ្តី​ដែល​ចូលរួម​ក្នុង​នយោបាយ​សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើ​សរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​ឆ្នាំ២០១២ កន្លង​មក​ត្រូវបាន​រកឃើញថា នៅតែ​មានភាពប្រឈម​រាប់ចាប់ពី​ការចូលរួម​ការបោះឆ្នោត ឱកាស​ក្នុងការឈរឈ្មោះ​ជាបេក្ខជនបោះឆ្នោត​​​ និង​​ឱកាស​ឈាន​ទៅមុខ​ក្នុងជីវិតនយោបាយ​របស់ស្រ្តីជាប់ឆ្នោត។ តាំងពី​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​​២០០២ មាន​ការកើន​ឡើង​ចំនួន​ស្រ្តីជាប់ឆ្នោត​ជាក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ ជាពិសេស​ស្រ្តី​ក្នុងកិច្ចការនយោបាយ​ និងការសម្រេចចិត្ត​នៅថ្នាក់​មូលដ្ឋាន។
ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានជាសមាជិក Mailing List
ការផ្សាយសំលេងសង្គមស៊ីវិល ផ្សាយផ្ទាល់ ពីម៉ោង ៧:៣០ ដល់ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក តាមរយៈវិទ្យុ

FM 105 MHZ (ភ្នំពេញ)
FM 106.5 MHZ​ (ភ្នំពេញ)
FM 106.7 MHZ​ (ភ្នំពេញ)

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ខក​ខាន​​មិន​​បាន​ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​​តាម​រយៈ​វិទ្យុ​ទេ​នោះ លោក​អ្នក​អាច​​ជ្រើស​រើស​​កម្ម​វិធី​ដែល​​បាន​​ផ្សាយ​រួ​ច​ហើ​យ​ដូច​​ខា​ង​ក្រោម​ដើម្បីស្តាប់៖

បច្ចុប្បន្នភាព និងលទ្ឌផលនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ទាក់ទងនិងអ្នកចុះឈ្មោះដែលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅ
ថ្ងៃចន្ទ ១៨ ខែកញ្ញា ២០១៧
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយ សម្រាប់ គណបក្ស ប្រកួតប្រជែងស្តីពីស្ថាប័នឯករាជ្យរបស់រដ្ឋ
ថ្ងៃសុក្រ ១៥ ខែកញ្ញា ២០១៧
ស្រ្តី និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៤ ខែកញ្ញា ២០១៧
នីតិវិធី នៃការចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ និងការប្រឈម
ថ្ងៃពុធ ១៣ ខែកញ្ញា ២០១៧
សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ២០១៧
ថ្ងៃចន្ទ ៣១ ខែកក្កដា ២០១៧
យល់ញាតិ ឃ្លាតច្បាប់
ថ្ងៃសុក្រ ២១ ខែកក្កដា ២០១៧
សារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រង ឃុំ-សង្កាត់តាមបែបវិមជ្ឈការ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២០ ខែកក្កដា ២០១៧
ស្តាប់កម្មវិធីដែលបានផ្សាយរួចហើយផ្សងៗទៀត