គណៈកម្មាធិការដើម្បើការបោះឆ្នោតដោយសេរី​ និងយុត្តិធម៍នៅកម្ពុជា

Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)

អំ​ពី​ការ​សង្កេត​ស្រាវ​ជ្រា​វ​លើបញ្ជីបោះ​ឆ្នោត និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ ២០១១ និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រ​ព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សង្គម អ៊ីន​ធឺ​ណែត និង​ទូរ​ស័ព្ទ​សម្រាប់​ដំ​ណើរ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​កម្ពុ​ជា

ថ្ងៃពុធ ២៦ ខែតុលា ២០១១ បានមើល៖ 12 ដង

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្រ្វែល កំ​ពុង​ធ្វើកា​រ​អង្កេត​ស្រាវ​ជ្រាវ​លើ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត និង​កា​រ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ រួម  ទាំងកា​រ​ធ្វើ​សវន​កម្ម​បញ្ជី​បោះឆ្នោ​ត​ឆ្នាំ​២០១១ សម្រាប់​បំរើ​ឲ្យការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា ឃុំ​/​សង្កាត់​ឆ្នាំ ២០១២។

ជា​ការ​រួម​ចំ​ណែក​ឲ្យមាន​   ការ​ចូល​រួម​ពី​ម្ចាស់​ឆ្នោត ក្នុង​ដំ​ណើរ​ការ​បោះឆ្នោត​ថែម​ទៀត គណៈកម្មា​ធិ​កា​រ​ខុម​ហ្រ្វែល​ក៏​កំ​ពុង​ធ្វើ​ការ​ឃោស​នា និង​ផ្សព្វផ្សាយ​អំ​ពីកា​រ​បោះ​ឆ្នោត​នៅកម្ពុ​ជា​តាម​រយៈ​អ៊ីន​ធឺ​ណែត និង ប្រ​ព័ន្ធ​ទូរ​ស័ព្ទ រួម​ទាំង​ការ​ផ្ញើសារ​ផង​ដែរ ដើម្បីជាក​ន្លែង​ទទួល​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​រក្សា​ទុក​នូវ​ព័ត៌​មាន គំ​និត និង​មតិ​យោបាល់នា​នា​រ​បស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ទាក់​ទង​នឹង​ដំ​ណើរ​ការ​បោះឆ្នោ​តនៅ​កម្ពុជា និង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​បោះឆ្នោ​ត​ដល់​ព្រ​ជាព​លរដ្ឋក​ម្ពុជា​។
ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានជាសមាជិក Mailing List
ការផ្សាយសំលេងសង្គមស៊ីវិល ផ្សាយផ្ទាល់ ពីម៉ោង ៧:៣០ ដល់ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក តាមរយៈវិទ្យុ

FM 105 MHZ (ភ្នំពេញ)
FM 106.5 MHZ​ (ភ្នំពេញ)
FM 106.7 MHZ​ (ភ្នំពេញ)

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ខក​ខាន​​មិន​​បាន​ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​​តាម​រយៈ​វិទ្យុ​ទេ​នោះ លោក​អ្នក​អាច​​ជ្រើស​រើស​​កម្ម​វិធី​ដែល​​បាន​​ផ្សាយ​រួ​ច​ហើ​យ​ដូច​​ខា​ង​ក្រោម​ដើម្បីស្តាប់៖

បច្ចុប្បន្នភាព និងលទ្ឌផលនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ទាក់ទងនិងអ្នកចុះឈ្មោះដែលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅ
ថ្ងៃចន្ទ ១៨ ខែកញ្ញា ២០១៧
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយ សម្រាប់ គណបក្ស ប្រកួតប្រជែងស្តីពីស្ថាប័នឯករាជ្យរបស់រដ្ឋ
ថ្ងៃសុក្រ ១៥ ខែកញ្ញា ២០១៧
ស្រ្តី និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៤ ខែកញ្ញា ២០១៧
នីតិវិធី នៃការចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ និងការប្រឈម
ថ្ងៃពុធ ១៣ ខែកញ្ញា ២០១៧
សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ២០១៧
ថ្ងៃចន្ទ ៣១ ខែកក្កដា ២០១៧
យល់ញាតិ ឃ្លាតច្បាប់
ថ្ងៃសុក្រ ២១ ខែកក្កដា ២០១៧
សារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រង ឃុំ-សង្កាត់តាមបែបវិមជ្ឈការ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២០ ខែកក្កដា ២០១៧
ស្តាប់កម្មវិធីដែលបានផ្សាយរួចហើយផ្សងៗទៀត