គណៈកម្មាធិការដើម្បើការបោះឆ្នោតដោយសេរី​ និងយុត្តិធម៍នៅកម្ពុជា

Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)

របាយ​ការណ៍ ស្តី​ពី សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត ក្នុង​ការ​កំ​ណត់ តម្រូវការអាទិភាព​នៅ ១០០ ឃុំ ដាច់​ស្រ​យាល

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៤ ខែមិថុនា ២០១២ បានមើល៖ 1 ដង

ក្រោយ​ការ​បោះឆ្នោ​ត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​-​សង្កាត់ រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុ​ជា បាន​ធ្វើ​កំ​ណែទម្រង់​រដ្ឋ​បាល​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ ដែល​បាន​ចាប់​ផ្តើម​តាម​រយៈក្រ​បខណ្ខច្បា​ប់ស្តី​ពី​ការ គ្រប់​គ្រង​ឃុំ​-​សង្កាត់​។ ផ្អ ...

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅឃុំ​ជីខ​ក្រោម ស្រុក​ស្រែ​អំ​បិល ខេត្ត​កោះ​កុង

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៩ ខែមេសា ២០១២ បានមើល៖ 2 ដង

ដោយមានការគាំទ្រពី គណៈកម្មាធិការខុមហ្វ្រែល សហការជាមួយនឹង សមាគមអាដហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្​ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការជាអាទិភាពក្នុងឃុំ-សង្កាត់ដាច់ស្រយាល ដែលធ្វើឡើងនៅឃុំជីខក្រោម ស ...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​ស្វាយ​ចចិប ស្រុក​ប​សេដ្ឋ ខេត្ត​កំ​ពង់​ស្ពឺ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៩ ខែមេសា ២០១២ បានមើល៖ 0 ដង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួ​យ​នឹង សមាគម​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ​-សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែ ...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​សំ​រោង​សែន ស្រុក​កំ​ពង់​លែង ខេត្ត​កំ​ពង់​ឆ្នាំង

ថ្ងៃចន្ទ ៩ ខែមេសា ២០១២ បានមើល៖ 0 ដង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគម​អា​ដ​ហុក សមាគម​ន៍​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម “KKKHRA”  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខាសាលា​ស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោតមួយស្តីពី ការ​កំណ​ត់​តម្រូវ ...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តីពីលទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ឃុំ​សំ​អាង ស្រុក​ថា​ឡាប​រិ​វ៉ាត់ ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង

ថ្ងៃចន្ទ ៩ ខែមេសា ២០១២ បានមើល៖ 0 ដង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយនឹង សមាគម​ការ​ពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ខ្មែរ​កម្ពុ​ជា​ក្រោម (KKKHRA) បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិ​ ...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មា​ន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​កំ​ពង់​ឃ្លាំង ស្រុក​សូទ្រ​និ​គម ខេត្ត​សៀម​រាប

ថ្ងៃអង្គារ ៣ ខែមេសា ២០១២ បានមើល៖ 0 ដង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជាមួ​យ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក  និង​សហគមន៍​នេ​សាទ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភាពក្នុង​ឃុំ​-​សង្ក ...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​​​ពី​លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ទំ​រីង ស្រុក​សណ្តាន់​ខេត្តកំពង់​ធំ

ថ្ងៃអង្គារ ២៧ ខែមិនា ២០១២ បានមើល៖ 1 ដង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី គណៈ​កម្មា​ធិកា​រ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក និង​អង្គ​ការ​អភិរក្ស​ធន​ធាន​ធម្ម​ជាតិ  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តីពី  ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិ ...

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពីល​ទ្ធផ​ល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​បាក់​អន្លូង ស្រុក​ត្រ​ពាំង​ប្រាសា​ទ ខេត្តឧ​ត្តរ​មាន​ជ័យ

ថ្ងៃសុក្រ ២៣ ខែមិនា ២០១២ បានមើល៖ 1 ដង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពីគ​ណៈកម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង ស​មាគម​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ ...

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​អង្គ​កែវ​ ស្រុក​ទ្រាំង ខេត្ត​តា​កែវ

ថ្ងៃពុធ ២១ ខែមិនា ២០១២ បានមើល៖ 1 ដង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សហ​គមន៍​ជល​ផល បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែ ...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេងម្ចា​ស់ឆ្នោតឃុំ​រមណីយ ស្រុក​រវៀង ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ

ថ្ងៃចន្ទ ១៩ ខែមិនា ២០១២ បានមើល៖ 4 ដង

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហកា​រ​ជាមួយ​នឹង សមា​គមជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​កួយបាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​ក្នុងឃុំ​-​សង្កាត់ ...ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានជាសមាជិក Mailing List
ការផ្សាយសំលេងសង្គមស៊ីវិល ផ្សាយផ្ទាល់ ពីម៉ោង ៧:៣០ ដល់ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក តាមរយៈវិទ្យុ

FM 105 MHZ (ភ្នំពេញ)
FM 106.5 MHZ​ (ភ្នំពេញ)
FM 106.7 MHZ​ (ភ្នំពេញ)

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ខក​ខាន​​មិន​​បាន​ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​​តាម​រយៈ​វិទ្យុ​ទេ​នោះ លោក​អ្នក​អាច​​ជ្រើស​រើស​​កម្ម​វិធី​ដែល​​បាន​​ផ្សាយ​រួ​ច​ហើ​យ​ដូច​​ខា​ង​ក្រោម​ដើម្បីស្តាប់៖

ក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៩ ខែតុលា ២០១៧
ស្មារតី ២៣ តុលា និងការអនុវត្តន៍
ថ្ងៃពុធ ១៨ ខែតុលា ២០១៧
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយ សម្រាប់ គណ​បក្ស ប្រកួត​ប្រជែង​ស្តី​ពី​កំណែ​ទម្រង់​តុលាការ
ថ្ងៃសុក្រ ១៣ ខែតុលា ២០១៧
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយ សម្រាប់ គណ​បក្ស ប្រកួត​ប្រជែង​ស្តី​ពី​កំណែ​ទម្រង់​តុលាការ
ថ្ងៃសុក្រ ១៣ ខែតុលា ២០១៧
ការប្រឈមរបស់ពលករពលការនីក្នុងការចាញ់កលល្បិចមេខ្យល់
ថ្ងៃពុធ ១១ ខែតុលា ២០១៧
ស្តីពី ការចូលរួមដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត (វគ្គ២)
ថ្ងៃអង្គារ ១០ ខែតុលា ២០១៧
ការចូលរួមដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត (វេទិកាតុមូល)វគ្គ១
ថ្ងៃចន្ទ ៩ ខែតុលា ២០១៧
ស្តាប់កម្មវិធីដែលបានផ្សាយរួចហើយផ្សងៗទៀត