គណៈកម្មាធិការដើម្បើការបោះឆ្នោតដោយសេរី​ និងយុត្តិធម៍នៅកម្ពុជា

Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)

របាយការណ៍​ឆមាស​លើក​ទី២​ នីតិកាល​ទី៥​ នៃ​រដ្ឋសភា​ (ខែ​មករា​ ដល់​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នំា២០១៥​)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៣ ខែកញ្ញា ២០១៥ បានមើល៖ 97 ដង

របាយការណ៍​ឆមាស​លើក​ទី២​ នីតិកាល​ទី៥​ នៃ​រដ្ឋសភា​ (ខែ​មករា​ ដល់​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នំា២០១៥​) ការ​សង្កេត​ឃើញ​ថា​សកម្មភាព​របស់​គណៈ​កម្មការ​ជំនាញ​រដ្ឋសភា​ ...

អំ​ពី​ការ​សង្កេត​ស្រាវ​ជ្រា​វ​លើបញ្ជីបោះ​ឆ្នោត និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ ២០១១ និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រ​ព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សង្គម អ៊ីន​ធឺ​ណែត និង​ទូរ​ស័ព្ទ​សម្រាប់​ដំ​ណើរ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​កម្ពុ​ជា

ថ្ងៃពុធ ២៦ ខែតុលា ២០១១ បានមើល៖ 12 ដង

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្រ្វែល កំ​ពុង​ធ្វើកា​រ​អង្កេត​ស្រាវ​ជ្រាវ​លើ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត និង​កា​រ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ រួម  ទាំងកា​រ​ធ្វើ​សវន​កម្ម​បញ្ជី​បោះឆ្នោ​ត​ឆ្នាំ​២០១១ សម្រាប់​បំរើ​ឲ្យការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក ...

របាយ​ការណ៍​បឋម​ ស្តីពី លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​សង្កេត​បរិយា​កាស​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ចុះ​ឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត ការ​សង្កេត​ប្រ​ព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ធន​ធាន​រដ្ឋ​បំ​រើ​ឲ្យ​គណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ

ថ្ងៃពុធ ២៦ ខែតុលា ២០១១ បានមើល៖ 9 ដង

ការ​​ចុះ​ឈ្មោះ​​បោះឆ្នោ​ត​​​ឆ្នាំ​​២០​១​១​​សម្រាប់​បម្រើ​​ឲ្យ​កា​រ​បោះ​ឆ្នោត​​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​​​ប្រឹក្សា​​​ឃុំ​/​​សង្កាត់​​​ឆ្នាំ​​​២០១២​​បាន​បញ្ចប់​​ដោយ​​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ​រៀប​​ចំកា​រ​បោះឆ្នោត​ក្រុម​ ...

របាយការណ៍​សង្ខេប ការអង្កេត និងការវាយសម្លៃលើ​ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​នយោបាយ​ដែល​មាន​សូច​នាករ​ច្បាស់លាស់ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​ និងមន្ត្រីជាប់​ឆ្នោត នីតិកាលទី​៤ នៃរដ្ឋសភា​ (របាយការណ៍៖​ឆ្នាំ២០០៩-២០១០)

ថ្ងៃអង្គារ ២៤ ខែឧសភា ២០១១ បានមើល៖ 3 ដង

១. សេចក្តីផ្តើម ក្នុងរាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​នី​តិ​កាល​ទី​៣​នៃ​រដ្ឋ​សភា គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្រ្វែល​ក៏​បាន​អនុវត្ត​គម្រោង ឃ្លាំ​មើល​ការ​អនុវត្ត​ការ​សន្យា​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​ផង​ដែរ ហើយ​បាន​ចង​ក្រង និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ ...

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធផ​ល​ការ​អង្កេត និង​ការ​វាយ​តម្លៃ​លើ​ការ​អនុវត្ត​កម្ម​វិ​ធី​នយោ​បាយ​ដែល​មាន​សូច​នាករ​ច្បាស់​លាស់​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល និង​មន្ត្រី​ជាប់​ឆ្នោត​នី​តិ​កាលទី៤ (របាយ​ការណ៍​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ ២០០៩-២០១០)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៩ ខែឧសភា ២០១១ បានមើល៖ 1 ដង

គណៈកម្មាធិការខុមហ្រ្វែនៅថ្ងៃនេះ បាន​ចេញ​ផ្សាយ​របាយ​ការ​ណ៍​លទ្ធ​ផលកា​រ​អង្កេត និង​​ការ​​វាយ​​តម្លៃ​​​លើ​​​​ការ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិ​ធី​​នយោ​បាយ​ដែល​មាន​សូច​នាក​រ​ច្បាស់​លាស់​រប​ស់រា​ជ​រដ្ឋា​ភិបាល និង​​មន្ត្រី​​ ...

របាយ​ការណ៍ស្ដី​ពីលទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​យុ​វជន​ទៅ​លើ​ការ​បំ​ពេញ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុ​ជាឬ គណ​បក្ស​ជាប់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​អនុវត្ដ “​កំ​ណែ​ទម្រង់​ច្បាប់ និង​ប្រព័ន្ធ​យុត្ដិ​ធម៌​”

ថ្ងៃចន្ទ ២០ ខែសីហា ២០០៧ បានមើល៖ 0 ដង

ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ជា​យុវ​ជន​ចំនួន ១១០ នាក់ ក្នុង​នោះ​មាន​យុវ​តី​ចំនួន ៤៤ នាក់ សេ្ម​នឹង ៤០​%ដែល​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​វេ​ទិ​កា​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោយ គណៈកម្មា​​ធិ​ការ​ដើម្បី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី និង​យុត្ដិ​ធ ...

របាយ​ការណ៍​សង្ខេប​ស្ដី​ពី​ការ​សង្កេត​លើ​ការ​អនុវត្ដ​កម្ម​វិ​ធី​នយោ​បាយ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​អាណត្ដិ​ទី​៣

ថ្ងៃសៅរ៍ ១ ខែកក្កដា ២០០៦ បានមើល៖ 0 ដង

នៅ​មុន​ការ​បង្កើត​រាជ​រដ្ឋាភិ​បាល​នី​តិ​កាល​ទី​៣​នៃ​រដ្ឋ​សភានេះ គណ​បក្ស​ជាប់​ឆ្នោត​ទាំ​ង​បី (​គណ​បក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុ​ជាគណបក្ស​ហ្វ៊ុន​ស៊ិនប៉ិច និង​គណ​បក្ស​សម​រង្ស៊ី) បាន​ចំណាយ​ពេល​ជាងមួយ​ឆ្នាំ ដើម្បីជជែកពិ​ភាក ...

របាយ​ការ​ណ៍​សង្ខេបស្ដីពីលទ្ធ​ផល​មានសូច​នា​ករ​ច្បាស់​លាស់ នៃ​ការ​អនុវត្ដ​កម្ម​វិធី​នយោបាយ ៧៣ ចំ​នុច របស់​រាជ​រដ្ឋាភិ​បាលកម្ពុជា អាណ​ត្ដិ​ទី​៣សំ​រាប់​ឆ្នាំ​ទី​មួយ កក្កដា​ ២០០៤ – ធ្នូ ២០០៥

ថ្ងៃចន្ទ ២០ ខែកម្ភៈ ២០០៦ បានមើល៖ 3 ដង

១- សេចក្ដីផ្ដើម ខុម​ហ្វ្រែល​ បាន​សង្កេត និង​សិក្សា​លទ្ធ​ផល​នេ​ការ​អនុវ​តតកម្ម​​វិ​ធី​នយោ​បាយ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​នី​តិ​កាល​ទី​៣នៃ​រដ្ឋ​សភា តាំង​ពី​ការបង្កើត រហូត​មក​ដល់​ដំ​ណាច់​ឆ្នាំ ២០០៥ នេះ។ ការ​សង្កេត​នេះ ...

របាយ​ការណ៍​សង្កេត​លើ​ការ​អនុវត្ដ​កម្ម​វិធីនយោ​បាយ​សំ​ខាន់​ៗមួយ​ចំនួន​របស់រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុ​ជា​រយៈ​ពេល ៦ ខែ​ដំ​បូង​កក្កដា ២០០៤ -​មករា ២០០៥

ថ្ងៃអង្គារ ៣ ខែឧសភា ២០០៥ បានមើល៖ 1 ដង

រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុ​ជា​នី​តិ​កាល​ទី​៣​នៃ​រដ្ឋ​ស​ភា​បាន​ក​កើត​ឡើ​ង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ កក្ក​ដា ២០០៤ ហើយ​បា​ន​រំ​ពឹង​យក​​យុទ្ធ​សា​ស្ដ្រច​តុ​កោណ តាម​បែប​ “អ​ភិ​បាល​កិច្ច​ល្អ​ជា​ស្នូល” ដើ​ម្បី​អនុវត្ដ កម្ម​វិ​ធី​នយោ ...ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានជាសមាជិក Mailing List
ការផ្សាយសំលេងសង្គមស៊ីវិល ផ្សាយផ្ទាល់ ពីម៉ោង ៧:៣០ ដល់ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក តាមរយៈវិទ្យុ

FM 105 MHZ (ភ្នំពេញ)
FM 106.5 MHZ​ (ភ្នំពេញ)
FM 106.7 MHZ​ (ភ្នំពេញ)

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ខក​ខាន​​មិន​​បាន​ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​​តាម​រយៈ​វិទ្យុ​ទេ​នោះ លោក​អ្នក​អាច​​ជ្រើស​រើស​​កម្ម​វិធី​ដែល​​បាន​​ផ្សាយ​រួ​ច​ហើ​យ​ដូច​​ខា​ង​ក្រោម​ដើម្បីស្តាប់៖

បច្ចុប្បន្នភាព និងលទ្ឌផលនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ទាក់ទងនិងអ្នកចុះឈ្មោះដែលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅ
ថ្ងៃចន្ទ ១៨ ខែកញ្ញា ២០១៧
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយ សម្រាប់ គណបក្ស ប្រកួតប្រជែងស្តីពីស្ថាប័នឯករាជ្យរបស់រដ្ឋ
ថ្ងៃសុក្រ ១៥ ខែកញ្ញា ២០១៧
ស្រ្តី និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៤ ខែកញ្ញា ២០១៧
នីតិវិធី នៃការចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ និងការប្រឈម
ថ្ងៃពុធ ១៣ ខែកញ្ញា ២០១៧
សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ២០១៧
ថ្ងៃចន្ទ ៣១ ខែកក្កដា ២០១៧
យល់ញាតិ ឃ្លាតច្បាប់
ថ្ងៃសុក្រ ២១ ខែកក្កដា ២០១៧
សារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រង ឃុំ-សង្កាត់តាមបែបវិមជ្ឈការ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២០ ខែកក្កដា ២០១៧
ស្តាប់កម្មវិធីដែលបានផ្សាយរួចហើយផ្សងៗទៀត