ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

COMFREL Electoral Reform


ព័ត៌មានថ្មីៗ...
របាយការណ៍ សង្កេតដំណើរការចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ឆ្នាំ២០១៦
គណៈកម្មាធិការ​ដើម្បីការបោះឆ្នោត​ដោយសេរី​ និង យុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ហៅកាត់ថា​ (ខុមហ្វ្រែល)...
12 ខែមេសា 2017 | បានបើកអាន 145 ដង ​
សវនកម្មបញ្ជីឈ្មោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
Click here to download...
11 ខែមេសា 2017 | បានបើកអាន 146 ដង ​
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីការចាប់ផ្តើមដំណើរការបន្ទប់ស្ថានការណ៍ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ឆ្នាំ២០១៧
ក្រុម​អង្គការសង្គម​ស៊ីវិល សមាគម មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​កម្ពុជា មាន​កិត្តិយស​សូម​ជម្រា​បជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​សារធារណ​ជន រួម​ទាំង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ...
26 ខែកុម្ភៈ 2017 | បានបើកអាន 480 ដង ​
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុមូល
គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយ​សេរី និងយុត្តិធម៌​នៅ​កម្ពុជា (ខុមហ្រ្វែល) នឹង​រៀប​ចំ​កិច្ចពិភាក្សាតុមូលមួយ ក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖-ដាក់បង្ហាញរបាយការណ៍សង្កេតរដ្ឋសភា...
17 ខែកុម្ភៈ 2017 | បានបើកអាន 312 ដង ​
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ខុម​ហ្វ្រែល គឺ​ជាគណៈកម្មាធិ​ការ​ឯក​រាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិន​រក​កំ​រៃ និង​មិន​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ពី​គណៈ​បក្សន​យោបាយ...
02 ខែកុម្ភៈ 2017 | បានបើកអាន 522 ដង ​
របាយកា​រណ៍ស្តី​ពី​ ការ​សង្កេត​ការណ៍​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​​២០១៦
ខុម​ហ្វ្រែល​មាន​កិត្តិយស​ សូម​ដាក់​ចេញ​នូវ​របាន​ការ​មួយ​​ស្តី​អំ​ពី ការ​​សង្កេត​​ការណ៍​​ចុះ​ឈ្មោះ​​បោះឆ្នោត​​ឆ្នាំ​​​២០១៦ ។សម្រាប់​ព័ត៌​មាន​លំ​អិត ឬ...
19 ខែមករា 2017 | បានបើកអាន 419 ដង ​
លិខិត​ចំ​ហគោរ​ពជូនគណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​កា​រ​បោះ​ឆ្នោត​បញ្ជាក់​បន្ថែម​លើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ណ៍​រួម​ស្តី​ពី​ការ​បន្ថែម​ថ្ងៃ​នៃ​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦យើងខ្ញុំដែលជាអង្គការ សមាគម...
01 ខែធ្នូ 2016 | បានបើកអាន 566 ដង ​
ការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តសង្កេតការណ៍ ឬរាយការណ៍ អំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦
អ្វីទៅជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្ត ក្នុងការសង្កេត ឬរាយការណ៍ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត?ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលធ្វើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់សង្កេតការណ៍...
15 ខែសីហា 2016 | បានបើកអាន 1242 ដង ​

 ​ព័ត៌មានច្រើនទៀត »»

429081_260936480657368_170589739692043_588098_2007797933_n