ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

ការពិនិត្យបញ្ញីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបទំនើបកម្ម
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1541 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាសី្តពីការពិនិត្យ និងការចុះឈ្មោះថ្មីតាមបែបទំនើប(វគ្គ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1686 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាសី្តពីការពិនិត្យ និងការចុះឈ្មោះថ្មីតាមបែបទំនើប(វគ្គ១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1635 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចកី្តព្រាងច្បាប់ស្តីពី​គជប សម្ពន័្ធកំណែទំរង់ការបោះឆ្នោតហៅថាកាត់ERA
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1591 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្្ចពិភាក្សាតុមូលសិ្តពី​សំណីើ​ច្បាប់សី្តពីគណ​កម្មាធីការជាតិ​រៀបចំ​ការបោះ​ឆ្នោត​និិង​ការស្នើដោយ​ខុស​គ្នា​នៃក្រុម​ការងារ​របស់​គណបក្ស​នយោបាយ​ទាំងពីរ​(វគ្គ១))​
ថ្ងៃច័ន្ទ, 03 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1861 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្និសិទ្ធកាសែតសី្តពីការទទួលពត៏មាននៃក្រុុមគណបក្សនយោបាយទាំងពីរ និងភាពសំខាន់នៃតម្លាភាពទាក់ទងកំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1651 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចកី្តថ្លែងការណ៏រួមស្តីពីសារាចរណែនាំរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាមិនស្របតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងគោលការណ៏ប្រសិទ្ធិភាព តម្លាភាព​និងប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1359 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្និសិទកាសែតស្តីពីទិវាអន្តរជាតិប្រជាធិបតេយ្យ(វគ្គ១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (1918 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាប្រជាធិបតេយ្យអរន្តជាតិ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (1951 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូលសី្តពីសេចក្តីព្រាង សេចកី្តស្នើច្បាប់សី្តពីការររៀបចំ និងប្រព្រិត្តទៅនៃ គជប (វគ្គ២))
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (1779 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ(កម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោត)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (1946 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូល ស្តីពីការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រី (វគ្គ១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1856 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្តីស្នើសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1922 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីស្ថាប័នជាតិឆ្លើយតបទៅនិងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋ
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1882 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ ​គជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1903 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាសួរអ្នកដំណាង
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1911 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ ស្តង់ដានៃការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុតិ្តធម៏​ (ERA)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1877 ដង) ទាញសំលេងទុក
លើកកំពស់ និងធានាសិទ្ធបោះឆ្នោត ជនពិការ និងជនជាតិដើមភាគតិច(ERA)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1890 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាកំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត(ERA)(វគ្គ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1914 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនុកចិត្តរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតទៅលើគណបក្សនយោបាយ និងថ្នាក់ដឹកនាំ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1958 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីប៉ូលីសបង្រ្កាបបាតុកម្ម
ថ្ងៃច័ន្ទ, 26 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (1872 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់​ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង​ដំណើរការ​បង្កើតច្បាប់និង​អនុវត្តន៍
ថ្ងៃច័ន្ទ, 05 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2137 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះម្ចាស់ឆ្នោតទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិ
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែវិច្ឆិកា -1 បានបើកស្តាប់ (1704 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះម្ចាស់ឆ្នោតទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1991 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចភាគតិចក្នុងបញ្ហានយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍន៏សង្គម
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2108 ដង) ទាញសំលេងទុក