ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

កិច្្ចពិភាក្សាតុមូលសិ្តពី​សំណីើ​ច្បាប់សី្តពីគណ​កម្មាធីការជាតិ​រៀបចំ​ការបោះ​ឆ្នោត​និិង​ការស្នើដោយ​ខុស​គ្នា​នៃក្រុម​ការងារ​របស់​គណបក្ស​នយោបាយ​ទាំងពីរ​(វគ្គ១))​
ថ្ងៃច័ន្ទ, 03 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1814 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្និសិទ្ធកាសែតសី្តពីការទទួលពត៏មាននៃក្រុុមគណបក្សនយោបាយទាំងពីរ និងភាពសំខាន់នៃតម្លាភាពទាក់ទងកំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1606 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចកី្តថ្លែងការណ៏រួមស្តីពីសារាចរណែនាំរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាមិនស្របតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងគោលការណ៏ប្រសិទ្ធិភាព តម្លាភាព​និងប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1312 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្និសិទកាសែតស្តីពីទិវាអន្តរជាតិប្រជាធិបតេយ្យ(វគ្គ១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (1852 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាប្រជាធិបតេយ្យអរន្តជាតិ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (1886 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូលសី្តពីសេចក្តីព្រាង សេចកី្តស្នើច្បាប់សី្តពីការររៀបចំ និងប្រព្រិត្តទៅនៃ គជប (វគ្គ២))
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (1712 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ(កម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោត)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (1882 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូល ស្តីពីការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រី (វគ្គ១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1793 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្តីស្នើសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1857 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីស្ថាប័នជាតិឆ្លើយតបទៅនិងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋ
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1812 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ ​គជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1827 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាសួរអ្នកដំណាង
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1858 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ ស្តង់ដានៃការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុតិ្តធម៏​ (ERA)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1803 ដង) ទាញសំលេងទុក
លើកកំពស់ និងធានាសិទ្ធបោះឆ្នោត ជនពិការ និងជនជាតិដើមភាគតិច(ERA)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1833 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាកំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត(ERA)(វគ្គ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1858 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនុកចិត្តរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតទៅលើគណបក្សនយោបាយ និងថ្នាក់ដឹកនាំ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1892 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីប៉ូលីសបង្រ្កាបបាតុកម្ម
ថ្ងៃច័ន្ទ, 26 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (1789 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់​ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង​ដំណើរការ​បង្កើតច្បាប់និង​អនុវត្តន៍
ថ្ងៃច័ន្ទ, 05 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2062 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះម្ចាស់ឆ្នោតទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិ
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែវិច្ឆិកា -1 បានបើកស្តាប់ (1634 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះម្ចាស់ឆ្នោតទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1917 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចភាគតិចក្នុងបញ្ហានយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍន៏សង្គម
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2035 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រពន្ធ័ចុះឈ្មោះ និង ការបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1987 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រពន្ធ័ចុះឈ្មោះ និង ការបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (2088 ដង) ទាញសំលេងទុក
យន្តការដោះស្រាយទំនាស់បណ្តឹងបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1785 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឥទិ្ធពលនៃការប្រើបា្រស់ប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិ២០១៣
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1713 ដង) ទាញសំលេងទុក