ថ្ងៃច័ន្ទ ទី27 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (496 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្តីពីអនុសាសន៏ទៅលើសេចក្តីព្រាងក្រមសីលធម៏របស់គជប វគ្គ១
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (435 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (405 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 18 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (504 ដង) ទាញសំលេងទុក
ម្ចាស់ឆ្នាតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិង ការស្លាប់របស់បណ្ឌិតកែម ឡី
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (458 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (518 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្តីពី ការឈ្វេងយល់ដិតដល់ទៅលើបទបញ្ជា និងនីតិវិធី សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦(នៅសាន់វេភ្នំពេញ វគ្គ១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (518 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្តឹងទាក់ទងទៅនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (622 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯកសារត្រៀមដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (641 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯករាជ្យភាព​គជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (564 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (704 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯកសារបញ្ជាក់អត្តញ្ញាណ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (553 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯកសារបញ្ជាក់អត្តញ្ញាណ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (736 ដង) ទាញសំលេងទុក
គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលយុវជន ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព័្ធនកុំព្យូទ័រ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (940 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្និសិទ្ធកាសែតរបាយការណ៏ស្តីពីអំពើពុករលួយនយោបាយការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋមិនត្រឹមត្រូវ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (650 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯកសារ និងលក្ខខណ្ឌ័នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (625 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្តឹងកំឡុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត(បញ្ចប់)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (829 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រពន្ធ័ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (726 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្តឹងទាក់ទង និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (862 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្តឹងទាក់ទង និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (755 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្តីប្រកាសពត៏មានស្តីពីការសង្កេតរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្រ្តឆ្នាំទី២នៃនីតិកាលទី៥ (វគ្គ១))
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (682 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការវាយតម្លៃលើចំនុចអវិជ្ជមាន និងភាពមិនច្បាស់លាស់ ច្បាស់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (747 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចប្រជុំរៀបចំដោយគជប កាលពីថ្អៃទី២៨មករា២០១៦
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (689 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនិតិវិធីសំរាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ចីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (885 ដង) ទាញសំលេងទុក
ច្បាប់បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1055 ដង) ទាញសំលេងទុក