ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

មុខងារ និងតួនាទីរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1166 ដង) ទាញសំលេងទុក
​នីតិវិធី នៃការជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិកាដ្ឋានរបស់​គ.ជ.ប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1147 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ របស់ម្ចាស់ឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1321 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រារព្ធទិវា សិទិ្ធមនុស្សអន្តរជាតិ១០ធ្នូ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (983 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង កន្លងទៅ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (850 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសភូមា
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (777 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្តីពី សន្ទស្សន៏សំរាប់ការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៏(វគ្គ១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (951 ដង) ទាញសំលេងទុក
ហិរញ្ញវត្ថុគណបក្សនយោបាយ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 16 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1195 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូល ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃ ច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ (វគ្គ១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 12 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1112 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការឃ្លាំមើលសកម្មភាពសភាតំណាងរាស្រ្តចាប់ពីខែ០៧ដល់០៩ឆ្នាំ២០១៥
ថ្ងៃច័ន្ទ, 19 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1334 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្តការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង ឆ្នាំ២០១៥
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1578 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជនដំណើការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1046 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរការ នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1327 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រពន្ធ័កុំព្យូទ័
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1351 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពប្រឈមនៃជនពិការ ក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះ និងបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1283 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពប្រឈមនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងទៅ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 10 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1439 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាគ្សាតុមូល ស្តីពីអនុសាសន៏ទាក់ទង និងបណ្តឹងក្នុងដំណាក់កាលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត វគ្គ១
ថ្ងៃច័ន្ទ, 03 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1430 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលលំបាកក្នុការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ជាមួយស្មៀនឃុំ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1502 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាគ្សាតុមូល ស្តីពីអនុសាសន៏សម្រាប់បទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត វគ្គ២
ថ្ងៃច័ន្ទ, 20 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1318 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល(កាត់សំរាប់ថ្ងៃ១៣-០៧-២០១៥
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1450 ដង) ទាញសំលេងទុក
គជបបែបណាដែលចាត់ទុកថាជាឯករាជ្យ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1297 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលការណ៏សំខាន់ដើម្បីធានា ការបោះឆ្នោត សេរី និងយុត្តិធម៌
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1363 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្ខខណ័ដែលត្រូវតែមាន ក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1464 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាជនចំណាកស្រុក​និង ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1329 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបទំនើបកម្ម
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1370 ដង) ទាញសំលេងទុក