ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

ទស្សនះយល់ឃើញចំពោះសាលក្រម០០២\០១
ថ្ងៃពុធ, 13 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1751 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីស្ថាប័នជាតិឆ្លើយតបទៅនិងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋ
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1785 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្មជនតវ៉ាការពារដីធី្ល ជាមុខសញ្ញានៃការចាប់ខ្លួន​និងចោទប្រកាន់ពីតុលាការ
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1790 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការវិវត្តន៏ថ្មីៗរបស់សាលាកី្តខ្មែរក្រហម
ថ្ងៃពុធ, 23 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1803 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ និងច្បាប់បាតុកម្មដោយអហិង្សា
ថ្ងៃពុធ, 16 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1792 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរំលោភច្បាប់បាតុកម្មដោយសន្តិវិធី
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1739 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីពលរដ្ឋក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1850 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ការបញ្ជូនពលករខ្មែចំណាកស្រុក
ថ្ងៃពុធ, 25 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1687 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធកុមារអនាថានៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 18 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1784 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពមិនច្បាស់លាស់ក្ងងការផ្តល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ច
ថ្ងៃពុធ, 11 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1727 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរំលោភសេពសន្ធវះលើកុមារនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 04 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1800 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាជំរះកី្តលោក វន់ ពៅ
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (1800 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុ្ស​នៅដើមឆ្នាំ​២០១៤(វគ្គ២)
ថ្ងៃពុធ, 21 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (1904 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីសិទ្ធិសម្តែងមតិនិងនយោបាយរបស់ស្រ្តី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 08 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (1951 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុ្ស​នៅដើមឆ្នាំ​២០១៤
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2069 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ១ឧសភា២០១៤
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (1839 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចកី្តព្រាងច្បាប់សិ្តពីលក្ខន្តិកចៅក្រម និងព្រះរាជ្យអាជ្ញារ
ថ្ងៃពុធ, 23 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (1923 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិវាទដីធី្លប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំឡពាង
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (1866 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាដីធី្ល និងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (2004 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯករាជ្យភាពនៃតុលាការ
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2067 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2030 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1907 ដង) ទាញសំលេងទុក
អពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារឈានដល់បទល្មើសឧក្រិដ្ឋ
ថ្ងៃពុធ, 05 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2124 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរំលោភសិទិ្ធមនុស្សដោយហេតុផលនយោបាយ
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1926 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់នៃការបណ្តេញចេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅដ្ឋាន
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1683 ដង) ទាញសំលេងទុក