ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

ជំនន់បណ្តឹងតវ៉ារឿងដីធ្លីក្នុងខែសីហាឆ្នាំ២០១៤(ADHOC)
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1815 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរំលោភសិទ្ធមនុស្សដោយសារភាពជ្រុលនិយមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
ថ្ងៃពុធ, 20 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1765 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយល់ឃើញចំពោះសាលក្រម០០២\០១
ថ្ងៃពុធ, 13 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1815 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីស្ថាប័នជាតិឆ្លើយតបទៅនិងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋ
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1862 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្មជនតវ៉ាការពារដីធី្ល ជាមុខសញ្ញានៃការចាប់ខ្លួន​និងចោទប្រកាន់ពីតុលាការ
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1850 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការវិវត្តន៏ថ្មីៗរបស់សាលាកី្តខ្មែរក្រហម
ថ្ងៃពុធ, 23 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1869 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ និងច្បាប់បាតុកម្មដោយអហិង្សា
ថ្ងៃពុធ, 16 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1865 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរំលោភច្បាប់បាតុកម្មដោយសន្តិវិធី
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1810 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីពលរដ្ឋក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1920 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ការបញ្ជូនពលករខ្មែចំណាកស្រុក
ថ្ងៃពុធ, 25 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1762 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធកុមារអនាថានៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 18 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1857 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពមិនច្បាស់លាស់ក្ងងការផ្តល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ច
ថ្ងៃពុធ, 11 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1778 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរំលោភសេពសន្ធវះលើកុមារនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 04 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1875 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាជំរះកី្តលោក វន់ ពៅ
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (1865 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុ្ស​នៅដើមឆ្នាំ​២០១៤(វគ្គ២)
ថ្ងៃពុធ, 21 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (1965 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីសិទ្ធិសម្តែងមតិនិងនយោបាយរបស់ស្រ្តី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 08 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2025 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុ្ស​នៅដើមឆ្នាំ​២០១៤
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2124 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ១ឧសភា២០១៤
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (1895 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចកី្តព្រាងច្បាប់សិ្តពីលក្ខន្តិកចៅក្រម និងព្រះរាជ្យអាជ្ញារ
ថ្ងៃពុធ, 23 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (1988 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិវាទដីធី្លប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំឡពាង
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (1932 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាដីធី្ល និងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (2066 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯករាជ្យភាពនៃតុលាការ
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2142 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2108 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1970 ដង) ទាញសំលេងទុក
អពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារឈានដល់បទល្មើសឧក្រិដ្ឋ
ថ្ងៃពុធ, 05 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2189 ដង) ទាញសំលេងទុក