ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

ការរំលោភសិទិ្ធមនុស្សដោយហេតុផលនយោបាយ
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1988 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់នៃការបណ្តេញចេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅដ្ឋាន
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1753 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្ខខណ្ឌ័អោយក្រៅឃុំជាបណ្តោះអាសន្ន
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1756 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហារបស់ពលករខែ្មរចំណាកស្រុកនៅប្រទេសថៃ
ថ្ងៃពុធ, 05 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1804 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការដោះស្រាយវិបតិ្តនយោបាយនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 29 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1669 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ ពាក់ពន្ធ័​ និង​ការលែងលះ
ថ្ងៃពុធ, 22 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (2280 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលការគ្រឹះនៃការចាប់ និង ឃុំខ្លួន
ថ្ងៃពុធ, 15 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1635 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពនៃសិទ្ធបញ្ចេញមតិនាពេលបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃពុធ, 08 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1666 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេ្ថភាពនៃលទិ្ទប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃពុធ, 01 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1606 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្ខខណ្ឌ័នៃដំណោះស្រាយវិបតិ្តនយោបាយ
ថ្ងៃពុធ, 25 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1554 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពបញ្ចេញមតិនាពេល​បច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃពុធ, 08 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1578 ដង) ទាញសំលេងទុក
ចំណាកស្រុក​
ថ្ងៃពុធ, 18 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1789 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ធមនុស្សអន្តរជាតិ ១០ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣​ (អាដហុក)
ថ្ងៃពុធ, 11 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1682 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រមើលមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 04 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1685 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផល​វិបាក​នៃ​អំពើ​និទន្នភាព​នៃ​ការ​រំលោភ​សេពសន្ទវៈ
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (2135 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្តន៍​ច្បាប់បាតុកម្ម​​អោយមាន​ប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 13 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (2529 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (1773 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯករាជ្យភាពរបស់​តុលាការ
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (1728 ដង) ទាញសំលេងទុក
តម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀង​ទីក្រុង​ប៉ារីស ២៣តុលា១៩៩១
ថ្ងៃពុធ, 23 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (1819 ដង) ទាញសំលេងទុក
តុល្យភាពអំណាច​ក្នុងសភា​
ថ្ងៃពុធ, 16 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2266 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន
ថ្ងៃអាទិត្យ, 13 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (1961 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់​ដើម្បី​រក​ការពិត​នៃការ​បោះឆ្នោត
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (1914 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការវិវត្តន៍ថ្មីៗ​នៃ​សាលាក្តី​ខ្មែរក្រហម
ថ្ងៃពុធ, 25 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2003 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរី​ភាពបញ្ចេញមតិ (ផ្តោតទៅលើការ​ធ្វើបាតុកម្ម​អហិង្សា)
ថ្ងៃពុធ, 18 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (1683 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាចំណាកស្រុក​ និងការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 11 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2932 ដង) ទាញសំលេងទុក