ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

ស្ថានភាពការ ប្រកបរបរ របស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ក្នុងកំឡុងពិធី អង្គរសង្គ្រានឆ្នាំថ្មីខេត្តសៀមរាប
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែមេសា 2015 បានបើកស្តាប់ (1292 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការដើម្បីសមាសភាពយេនឌ័រនៅក្នុងគជប
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 09 ខែមេសា 2015 បានបើកស្តាប់ (1587 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគាំទ្រអោយមានសមាសភាពស្រី្ត នៅក្នុងគជប
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 02 ខែមេសា 2015 បានបើកស្តាប់ (1497 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធស្រ្តីក្នុងការទទួលបានសេវាសង្គម ជាមូលដ្ឋាន ប្រកបដោយគុណភាណ​និងសមធម៌
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1267 ដង) ទាញសំលេងទុក
សមាហរកម្មអាស៊ាន និង ប្រជាកសិករខ្មែរ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (2157 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិវាទដីធី្លសហគមន៏ ភូមតាពែន ឃុំត្បែង និងសាលាក្រវ៉ាន់ ឃុំរំចេក ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1067 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិវាទដីធី្លសហគមន៏ ភូមតាពែន ឃុំត្បែង និងសាលាក្រវ៉ាន់ ឃុំរំចេក ស្រុកបណ្ទយស្រី ខេត្តសៀមរាប
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1164 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការលើកកំពស់តួនាទីស្រី្តក្នុងច្បាប់សី្តពីការ រៀបចំ​និងការ ប្រព្រឹត្តទៅនៃគណកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1560 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្តកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរដើម្បីសនិ្តភាព និង ការអភិវឌ្ឍន៏ខួបលើក១០៤
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 05 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1366 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិវាទដីធី្ឡសហគមន៏ ភូមិស្គន់ ឃុំត្បែងស្រុក បន្ទាយស្រី និង សហគមន៏ត្បែងលិច ខេត្តសៀមរាប
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1302 ដង) ទាញសំលេងទុក
អត្ថន័យនៃថ្ងៃសេចក្កីស្រឡាញ់ ១៤ កុម្ភះ ២០១៥
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1539 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន​និងការបញ្ឈប់គ្រប់ហឹង្សាលើស្រី្ត និងកុមារ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 05 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1244 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជីវភាពគ្រូបង្រៀន និងសេវាគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 29 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1359 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពជីវភាពរបស់មន្រី្តរាជការនៅប្រទេសកម្ពុជា និង សេវាសាធារណះ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 22 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1580 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្តនិង ពត៏មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 15 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1273 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់នៃគោលនយោបាយទីផ្សារសេរីមកលើកសិករខ្មែរ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 25 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1562 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពបំណុលរបស់កសិករនាពេលបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 18 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1287 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់បុរសក្នុងការលប់បំបាត់អំពើហឹង្សាលើស្រី្ត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 11 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1322 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្តនិង ការរើសអើងពីសង្គម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 04 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1406 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ឈប់អំពើហឹង្សាលើស្ត្រីនិង អ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 27 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1463 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទិ្ធសេរីភាពក្នុងការជួបជុំសហគមន៏មូលដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1608 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិយោបល់លើបញ្ហាស្រ្តីជនរងគ្រោះដីធី្លចាប់ខ្លួន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1754 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាស់ដីធី្លនៅក្រុងព្រះស៊ីហនុ(វគ្គ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 30 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1830 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1625 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្ត​និងវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 16 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1735 ដង) ទាញសំលេងទុក