ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

ប្រមើលមើល ប្រជាធិបតេយ្យ យូបនីយកម្ម នៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (2111 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាន២០១៤
ថ្ងៃសុក្រ, 04 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (1996 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចកី្តព្រាងច្បាប់សី្តពីការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រម
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1966 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគ្រប់គ្រងកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1855 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពទាល់ច្រករបស់គណកម្មការចំរុះ សំរាប់កំណែរទំរង់ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (1927 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីរបស់ប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1984 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលសេចកី្តប្រកាស នៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណបក្សប្រជាជន និង សង្រ្គោះជាតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1729 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រៀបធៀបទំនាស់នយោបាយ ប្រទេស កម្ពុជា និងប្រទេសថៃ
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1554 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើមានអាជ្ញាកណ្តាលដោះស្រាយទំនាស់នយោបាយ នៅកម្ពុជាដែរ​ឬទេ?
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1658 ដង) ទាញសំលេងទុក
អាណតិ្តនាយករដ្ឋមន្រី្ត
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1704 ដង) ទាញសំលេងទុក
អត្ថន័យនែការបោសសំអាតបាតុករនៃ​ទីលានប្រជាធិតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1824 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំរើសក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់នយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1601 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើមានអី្វកើតឡើង? ក្រោយកម្ពុជាមានអំពើហឹង្សា
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1454 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសក្នុងការដោះស្រាយ​ទំនាស់នយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1700 ដង) ទាញសំលេងទុក
បាតុកម្មរបស់បក្សសង្រ្គោះជាតិ និង​លទ្ធភាព​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ឡើងវិញ
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1771 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាក់ទំនង​រវាង​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​និង​សិទ្ធមនុស្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1627 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចរចាររវាងគណបក្សនយោបាយដើម្បីដំណោះស្រាយនយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (1649 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (1970 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឳកាសសម្រាប់ CPP សម្របសម្រួលជា​មួយ​អង្គសមាជ​១០ចំនុច​របស់ CNRP
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (1795 ដង) ទាញសំលេងទុក
រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មី
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (1913 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំហរសង្គមស៊ីវិល​ទាក់ទិន​និង​ទំនាស់​នយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (1940 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណោះស្រាយនយោបាយ ឬបន្តវិបត្តិនយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2067 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាស់នយោបាយ និងទំនាស់បោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (1989 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋអ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6948 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃ
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6314 ដង) ទាញសំលេងទុក