ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ឯកសារផ្សេងៗ

សិទ្ធិទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ អំពី ​គោលនយោបាយ​គណបក្ស​ក្នុងការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​តំណាង​រាស្ត្រ​នីតិកាលទី ៥
17-07-2013  ទាញយកឯកសារ(1331 ដង)
សេចក្តី​រកាសព័ត៌​មាន ស្តីពី លទ្ធ​ផល​ការអង្កេត និង​ការ​ផ្តល់​ពិន្ទុ​លើការអនុវត្តកម្មវិធីនយោ​បាយ​របស់​រាជ​​រដ្ឋាភិបាល​​ដឹក​​នាំដោយ​គណបក្សប្រជាជន​កម្ពុជា
25-06-2013  ទាញយកឯកសារ(841 ដង)
Urgent Job Vacancy
06-05-2013  ទាញយកឯកសារ(908 ដង)
ការ​សិក្សា​វាយ​តម្លៃ​អាណត្តិ​ទី​ពីរ​នៃ​កំ​ណែទម្រង់​វិមជ្ឈ​ការ​នៅ​កម្ពុជា
03-05-2013  ទាញយកឯកសារ(1174 ដង)
បទបញ្ជា​ និង នីតិវិធី សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រនីតិ​កាលទី​៥ [ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៣]
18-04-2013  ទាញយកឯកសារ(1072 ដង)
ការត្រៀមយ៉ាងសកម្មរបស់គណបក្សនយោបាយមួយចំនួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើស តាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៥
10-04-2013  ទាញយកឯកសារ(944 ដង)
ប្រកាស់ជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់
06-03-2013  ទាញយកឯកសារ(988 ដង)
សិក្ខា​សាលា​ស្តី​ពី​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​នយោ​បាយ​សម្រាប់​ការ​ឃោស​នា​បោះ​ឆ្នោត
14-02-2013  ទាញយកឯកសារ(848 ដង)
របាយការណ៍​លទ្ធផលអង្កេតស្រាវជ្រាវ​ការចូលរួម​និងអភិបាល​កិច្ច​ប្រជាធិបតេយ្យ ២០១១
14-01-2013  ទាញយកឯកសារ(903 ដង)
ច្បាប់​ស្តី​ពីការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្រ្ត​ និង ច្បាប់​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ ស្តី​ពីការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ
23-11-2012  ទាញយកឯកសារ(1802 ដង)
ការ​ប្រ​មើល​មើល​ចំ​ពោះ​ការ​បោះឆ្នោត​​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្រ្តឆ្នាំ២​០១៣ នា​ពេល​ខាង​មុខ
08-11-2012  ទាញយកឯកសារ(815 ដង)
ដំណឹង​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​បន្ទាន់
01-11-2012  ទាញយកឯកសារ(795 ដង)
ស្រ្តីចូលរួមនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោត
03-08-2012  ទាញយកឯកសារ(1275 ដង)
ការ​បោះ​ពុម្ភផ្សាយ ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ ជា​សាធារណៈ សម្រាប់​ការបោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិ​ទី​៣ ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២
28-05-2012  ទាញយកឯកសារ(946 ដង)
URGENT - Job Announcement
28-05-2012  ទាញយកឯកសារ(939 ដង)