ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុមូល
25-07-2013  ទាញយកឯកសារ(406 ដង)
សេច​ក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​រួម​ស្តីពី​ការ​បំ​ភិត​បំ​ភ័យ​ពី​រាជ​រដ្ឋាភិបាល និង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​របស់​ទូរទស្សន៍
22-07-2013  ទាញយកឯកសារ(622 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពីរ​បាយការណ៍ការ​អង្កេតក្នុង​ដំណាក់កាល​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​អាណត្តិទី​៥ ឆ្នាំ​២០១៣​ ក្នុង​រយៈ​ពេល​៣សប្តាហ៍
19-07-2013  ទាញយកឯកសារ(454 ដង)
កម្មវិធីព័ត៌មាន​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​សម្រាប់​ប្រើ​ប្រាស់​លើ​ទូរស័ព្ទដៃ
18-07-2013  ទាញយកឯកសារ(365 ដង)
សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ ការអង្កេតក្នុង​ដំណាក់កាល​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី៥ ​២០១៣ ក្នុង​រយៈពេល​ ២សប្តាហ៍
12-07-2013  ទាញយកឯកសារ(357 ដង)
សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​ សង្គម​ស៊ីវិល​អំពាវនាវឲ្យ​គណបក្ស​នយោបាយលើក​កម្ពស់បញ្ហាស្ត្រី​ និងកុមារបន្ថែមទៀត
10-07-2013  ទាញយកឯកសារ(433 ដង)
សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីការ​ចាក់ផ្សាយ​នូវស្ប៉ត​អប់រំអ្នកបោះឆ្នោត​ជន​ជាតិដើម​ភាគតិច​ តាម​រយៈបណ្តាញទូរទស្សន៍
10-07-2013  ទាញយកឯកសារ(354 ដង)
លទ្ធផល​នៃការចុះហត្ថលេខារ​បស់​គណបក្ស​នយោ​បាយ​លើក្រម​សីល​ធម៌​សម្រាប់​ការ​ឃោស​នាបោះឆ្នោត និង​ការ​បង្ហាញ​ព័ត៌​មាន​ដោយ​ស្មគ្រ​ចិត្ត​អំពី​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ឃោស​នា​នយោបាយ
26-06-2013  ទាញយកឯកសារ(457 ដង)
​ការ​ប្រឈម​របស់​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ក្នុង​ឆាក​នយោបាយ និង​ ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំ​ណាង​រាស្ដ្រ​ អាណត្ដិ​ទី​៥ ឆ្នាំ​២០១៣
25-06-2013  ទាញយកឯកសារ(442 ដង)
សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័​ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធផល​ការ​អង្កេត និង​ការ​ផ្តល់​ពិន្ទុ​លើ​ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​នយោ​បាយ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ដឹក​នាំដោយ​គណបក្ស​ប្រ​ជាជន​កម្ពុជា
25-06-2013  ទាញយកឯកសារ(444 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ វេទិកាពិភាក្សា​គោល​នយោបាយ​ "ទស្សនៈរបស់​គណបក្ស​នយោ​បាយ​ស្តីពី បរិស្ថាន និង​ដីធ្លី ក្នុង​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា"
17-06-2013  ទាញយកឯកសារ(437 ដង)
សេច​ក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ ស្តី​ពី​ការ​ព្រួយ​បារម្ភចំ​ពោះ​បរិយាកាស​មុន​អំ​ឡុង​ពេល​បោះឆ្នោ​ត​ជាតិ​ អាណត្តិទី​៥ ឆ្នាំ​២០១៣
12-06-2013  ទាញយកឯកសារ(426 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាសព័ត៌មាន​​ ប្រជាជន​បាន​សួរថា​ "តើអ្នកណាធំជាង គណបក្ស ឬពលរដ្ឋ?"
07-06-2013  ទាញយកឯកសារ(367 ដង)
សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​ផ្តល់​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​មូល​ដ្ឋាន
05-06-2013  ទាញយកឯកសារ(419 ដង)
សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​វេ​ទិ​កា​ពិ​ភាក្សា​គោល​ន​យោបាយ “ទស្ស​នៈ​របស់​គណ​បក្ស​ន​យោបាយ​ស្តី​ពី​ បរិស្ថាន និង​ដី​ធ្លី ក្នុងប្រ​ទេស​កម្ពុ​ជា​”
29-05-2013  ទាញយកឯកសារ(420 ដង)