ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូ​នដំណឹង​ ស្តីពី​ ការរៀប​ចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​គ្រួបង្គោលសម្រាប់​បណ្តាញខុមហ្វ្រែល អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងគណៈបក្សនយោបាយ អំពី វិធីសាស្ត្រក្នុងការសង្កេតការឃោសនា​បោះឆ្នោត ថ្ងៃបោះឆ្នោត​និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត
19-05-2013  ទាញយកឯកសារ(440 ដង)
វេទិកាពិភាក្សាកម្មវិធី​នយោបាយ​នៃគណបក្ស​នយោបាយ​នៅ​មុន​ពេល​បោះឆ្នោត​ ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ ខាងមុខ
09-05-2013  ទាញយកឯកសារ(374 ដង)
អនុសា​សន៍ ស្តីពីនីតិវិធី​ក្នុង​ការ​ជ្រើស​រើស និង​ការ​តែង​តាំង​សមាជិក នៃ​គណៈ​កម្មការ​រាជ​ធានី​/​ខេត្ត​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​គណៈ​កម្មការ​ថ្នាក់​ក្រោម​ផ្សេង​ទៀត
08-04-2013  ទាញយកឯកសារ(471 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​របាយ​ការណ៍​ចុងក្រោយ​ស្តីពី​​ ការអង្កេតស្រាវជ្រាវ​បញ្ជីបោះ​ឆ្នោត​ ការចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត និងសវនកម្ម​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​បន្ថែម​ការ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ទំរង់​លុប​ឈ្មោះ​អ្នក​បោះឆ្នោត​សំរាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ២០១៣
02-04-2013  ទាញយកឯកសារ(550 ដង)
កិច្ចពិភាក្សាស្តីពី​លទ្ធផល​រកឃើញ​នៃ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​សវនកម្ម​បញ្ជីបោះឆ្នោត​សំរាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​២០១៣​ និង​ការជ្រើស​រើស​គណកម្មាធិការរាជធានី/ខេត្ត,ឃុំសង្កាត់រៀបចំការ​បោះឆ្នោត​ និង​គណកម្មាការការិយាល័យ​រៀបចំការ​បោះឆ្នោត​និង​រាប់សន្លឹ
02-04-2013  ទាញយកឯកសារ(372 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​មតិ និង​សំ​ណើរ​បស់​អង្គ​ការ​សម្ព័ន្ធ​សង្គម​ស៊ីវិល​ទៅលើ​សេច​ក្តី​សម្រេច​របស់ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិរៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត គ.ជ.ប ចំ​ពោះអនុសាសន៍​លើ​​សេច​ក្តី​ព្រាង​បទ​បញ្ជា និង​នី​តិ​វិ​ធី​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំ​ណាង​រាស
14-03-2013  ទាញយកឯកសារ(460 ដង)
សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តីពី​មតិ និង​សំ​ណើរ​បស់​អង្គ​ការ​សម្ព័ន្ធស​ង្គម​ស៊ីវិល​ទៅ​លើ​សេច​ក្តី​សម្រេច​របស់ គណៈកម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះឆ្នោត គ.ជ.ប ចំ​ពោះអ​នុសាសន៍​លើសេ​ចក្តី​ព្រាង​បទ​បញ្ជា និងនី​តិវិធី​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសតាំងតំណាង​រាស្រ្
04-03-2013  ទាញយកឯកសារ(451 ដង)
អនុសាសន៍លើ​សេចក្តី​ព្រាង​បទបញ្ជានិង​នីតិវិធី​សំរាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី៥ឆ្នាំ២០១៣
21-02-2013  ទាញយកឯកសារ(456 ដង)
សេចក្តី​ជូនដំណឹង
12-02-2013  ទាញយកឯកសារ(494 ដង)
របាយ​ការណ៍​បឋម​​ស្តី​ពី​​ការ​អង្កេត​ស្រាវ​ជ្រាវ​សំ​រាប់​ការ​បោះឆ្នោ​ត និង​សវនកម្ម​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១២ សំរាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្រ្ត ២០១៣
07-02-2013  ទាញយកឯកសារ(481 ដង)
លទ្ធ​ផល​វេទិកា នៅ​ខេ​ត្ត​កំ​ពង់​ឆ្នាំង “​កំ​ណែទ​ម្រង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​លំ​ហរ​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​នៅ​កម្ពុ​ជា​”
06-02-2013  ទាញយកឯកសារ(363 ដង)
លទ្ធផល​វេទិ​កា នៅ​ខេត្ត​ក្រ​ចេះ “កំ​ណែទម្រង់​កា​រ​បោះ​ឆ្នោត និង​លំ​ហរ​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​នៅ​កម្ពុ​ជា”
28-01-2013  ទាញយកឯកសារ(445 ដង)
លទ្ធផល​វេទិកានៅ​ខេត្ត​កំ​ពង់​ធំ​“កំណែទម្រង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​លំ​ហរ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​នៅ​កម្ពុ​ជា​”
22-01-2013  ទាញយកឯកសារ(458 ដង)
លទ្ធ​ផល​វេទិ​កា នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម “​កំ​ណែ​ទម្រង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​លំ​ហរ​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យនៅ​កម្ពុជា​”
17-01-2013  ទាញយកឯកសារ(375 ដង)
សេច​​ក្តីជូន​​​ដំ​ណឹង​​ស្តី​​អំ​​ពី​វេទិកា​“​​កំ​ណែ​​ទម្រង់​​ការ​​បោះ​​ឆ្នោត និង​​លំ​ហរ​​ប្រ​ជា​ធិប​​តេយ្យ​​នៅ​​កម្ពុ​ជា​”
11-01-2013  ទាញយកឯកសារ(381 ដង)