ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
01-10-2014  ទាញយកឯកសារ(347 ដង)
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំសន្និសីទកាសែត ”ទិ​វា​អន្តរ​ជាតិ​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ និង​ការ​បង្ហាញអំ​ពី​ស្ថាន​ភាព​នៃ​ដំ​ណើរ​ការ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ទាក់​ទិន​ទៅ​នឹ​ង​បញ្ហា​ចម្បង​នៅ​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​”
12-09-2014  ទាញយកឯកសារ(626 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
05-09-2014  ទាញយកឯកសារ(650 ដង)
សេច​ក្តីប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ស្តីពី​ដំ​ណើរ​កាកំ​ណែ​ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត
29-08-2014  ទាញយកឯកសារ(672 ដង)
សេច​ក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​រួម​ស្តី​ពី​សម​ភាព​យេន​ឌ័រ​នៃ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​កំ​ពូល​រដ្ឋស​ភា​នី​តិ​កាល​ទី​៥
25-08-2014  ទាញយកឯកសារ(608 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
15-08-2014  ទាញយកឯកសារ(419 ដង)
សេចក្តីជូនដំណឹងនិង​គោរពអញ្ជើញ​
12-08-2014  ទាញយកឯកសារ(594 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាសព័ត៌មាន​ស្តីពី​ដំណើរកាកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត
12-08-2014  ទាញយកឯកសារ(689 ដង)
ការ​វាយតម្លៃ​ទៅ​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​រវាង​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា​និង​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ទាក់​ទិន​កំ​ណែ​ទម្រង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត
06-08-2014  ទាញយកឯកសារ(635 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី​ការផ្អាកដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ​និង​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៤
05-08-2014  ទាញយកឯកសារ(672 ដង)
សេច​ក្តីថ្លែង​ការណ៍រួម​ស្តី​ពី​សេច​ក្តី​ស្នើ​វិ​សោធ​ន​កម្ម​បទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​នៃ​រដ្ឋសភា​នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រកម្ពុជា
04-08-2014  ទាញយកឯកសារ(423 ដង)
លិខិតចំហរចំពោះ​គណបក្សប្រជាជនកម្ពុចា​ និង គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
01-08-2014  ទាញយកឯកសារ(412 ដង)
សេច​ក្តីថ្លែ​ង​ការណ៍​រួម​ស្តី​ពី​ការ​វាយ​តម្លៃលើ​ កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ដំ​ណោះ​ស្រាយ​ន​យោ​បាយ​រវាង​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុជា និង​គណ​បក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​និង​អនុសាសន៍​លើ​ការ​អនុវត្តន៍​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង
25-07-2014  ទាញយកឯកសារ(454 ដង)
សេច​ក្តីថ្លែង​ការណ៍​រួម ស្តី​ពី​ជំ​ហរ​សង្គម​ស៊ីវិល ជុំវិញ​ស្ថាន​ភាព​សិទិ្ធ​មនុស្ស​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​កម្ពុ​ជា​ពាក់​ព័ន្ធ​ការចាប់​ឃុំខ្លួន បេក្ខជន​ជាប់​ឆ្នោត​តំ​ណាង​រាស្រ្ត និង​សកម្ម​ជន​នយោបាយ
21-07-2014  ទាញយកឯកសារ(393 ដង)
ញត្តិ​ទាម​ទារ​ការ​ដោះ​លែង​បេក្ខ​ជ​ន​ជាប់​ឆ្នោត​តំ​ណាង​រាស្រ្តសំ​ដែង​មតិនៅ​ទី​លាន​ប្រជាធិបតេយ្យ
16-07-2014  ទាញយកឯកសារ(394 ដង)