ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ការផ្សាយសំឡេងសង្គមស៊ីវិល( VOC) កម្មវិធីៈ «ឃ្លាំ​មើល​ប្រចាំ​សប្តាហ៍» ប្រធានបទ៖ «ការប្រឈមនៃ ការប៉ះពាល់របស់បច្ចេកវិទ្យា ឌីជីថល Digital ចំពោះ ប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាព?» វាគ្មិន​កិតិ្តយស៖ លោក គល់ បញ្ញា ( នាយក​ប្រតិបតិ្ត​អង្គការ​ខុម​ហ្វ្រែល ) សូម​ស្វាគមន៍​ដោយ​រីករាយ ! តាមវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ (FM105 MHz) https://comfrel.org/
សូមរង់ចាំទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់​ នៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង ៧ៈ៣០ ដល់ ៨ៈ៣០ នាទី



ចំណុចខ្សោយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ
បើកស្តាប់
បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
បើកស្តាប់
នីតិរដ្ឋដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ
បើកស្តាប់
ការវិវត្តន៍ ពិសេសការធ្លាក់ចុះនៃប្រជាធិបតេយ្យ
បើកស្តាប់
រដ្ឋសភាឯកបក្ស និងផលប៉ះពាល់
បើកស្តាប់
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បើកស្តាប់
ហានិភ័យនៃរដ្ឋាភិបាលដែលធ្លាក់ចុះ ឬបាត់ប្រសិទ្ធិភាព
បើកស្តាប់
ស្ថានភាពហានិភ័យនយោបាយ ហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ច
បើកស្តាប់
ការពិនិត្យមើលដំណើរបោះឆ្នោតនិង លទ្ធផលបោះឆ្នោតថ្ងៃ២៩ខែកក្កដា
បើកស្តាប់
មេដឹកនាំកាន់អំណាចនយោបាយបែបបុគ្គលនិយម
បើកស្តាប់