ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC) សម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២១ នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ «ស្ត្រីអាចធ្វើបាន!» ប្រធានបទ៖ «ការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយលើការរំលោភបំពានលើស្រ្តី» វាគ្មិនកិត្តិយស៖ - កញ្ញា បុណ្យ រចនា នាយិកាអង្គការក្លាហាន សម្របសម្រួលដោយ៖ អ្នកស្រី អ៊ីម ស៊ីវត្ថា មន្ត្រីអប់រំ និងយេនឌ័រនៃអង្គការខុមហ្វ្រែល កម្មវិធីសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ ​ តាមរយៈ៖ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ (FM105 MHz) លេខទូរស័ព្ទចូលរួម៖ 016 544 398 / 012 433 437​ /0977770051​
Image
ស្នេហាជាតិ

ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃចន្ទ ទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃចន្ទ កម្មវិធី «សំឡេងម្ចាស់ឆ្នោត»==========================ប្រធានបទ៖ «ស្នេហាជាតិ»វាគ្មិនកិត្តិយស៖- លោក យ ... អានបន្ត
Image
ស្រ្តី​ក្នុង​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ

ផ្សាយឡើងវិញសម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ «ស្ត្រីអាចធ្វើបាន!»==========================ប្រធានបទ៖ «ស្រ្តីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ»វាគ្ម ... អានបន្ត
Image
ការ​វាយ​តម្លៃ​ស្ថានភាព​នយោបាយ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០

ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃពុធ «សភា រដ្ឋាភិបាល និង អភិបាលកិច្ច»==========================ប្រធានបទ៖ «ការវាយតម្លៃស្ថានភាពនយោបាយក្នុ ... អានបន្ត
Image
សិទ្ធិ​ចូល​រួម​នយោបាយ

ផ្សាយឡើងវិញសម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃអង្គារ៍ «សិទ្ធិមនុស្ស»==========================ប្រធានបទ៖ «សិទ្ធិចូលរួមនយោបាយ»វាគ្មិនកិត្តិយស៖- លោក បណ្ ... អានបន្ត
Image
បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២០ និង​ដំណោះ​ស្រាយ

ផ្សាយឡើងវិញសម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃចន្ទ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃចន្ទ កម្មវិធី «សំឡេងម្ចាស់ឆ្នោត»==========================ប្រធានបទ៖ «បញ្ហាប្រឈមក្នុងឆ្នាំ ២០២០ និងដំណោះស្រ ... អានបន្ត
Image
ទស្សន:​យុវជន​លើ​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា

ការផ្សាយឡើងវិញសម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះជាកម្មវិធី «ទៅឬមិនទៅ»==========================ប្រធានបទ៖ «ទស្សន:យុវជនលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា»វាគ្មិនកិត្តិយស៖- កញ្ញា ... អានបន្ត
Image
បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២០ និង​ដំណោះ​ស្រាយ

ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃចន្ទ កម្មវិធី «សំឡេងម្ចាស់ឆ្នោត»==========================ប្រធានបទ៖ «បញ្ហាប្រឈមក្នុងឆ្នាំ ២០២០ និងដំណោះ ... អានបន្ត
Image
កាតព្វ​កិច្ច​យុវជន​ក្នុង​សង្គម​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ

ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះជាកម្មវិធី «ទៅឬមិនទៅ!»==========================ប្រធានបទ៖ «កាតព្វកិច្ចយុវជនក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ »វាគ្មិនកិត្តិយស៖- លោក ... អានបន្ត
Image
សង្គម​ស៊ីវិល ដើម្បី​ប្រជា​ធិបតេយ្យ

ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃសុក្រ «ឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍»==========================ប្រធានបទ៖ «សង្គមស៊ីវិល ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ»វាគ្ ... អានបន្ត
Image
ស្រ្តី​ក្នុង​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ

ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ «ស្ត្រីអាចធ្វើបាន!»==========================ប្រធានបទ៖ «ស្រ្តីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ»វា ... អានបន្ត