ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC) សម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ «ស្ត្រីអាចធ្វើបាន!» ប្រធានបទ «អ្នកដឹកនាំស្រ្តីកម្ពុជា» វាគ្មិនកិត្តិយស៖ - លោកស្រី សឺនកេត សិរីលក្ខណ៍ អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអប់រំ និងយេនឌ័រនៃអង្គការ COMFREL - កញ្ញា សេង រាសី នាយិកាអង្គការ SILAKA សម្របសម្រួលដោយ៖ អ្នកស្រី អ៊ីម ស៊ីវត្ថា (មន្រ្តីអប់រំ និងយេនឌ័រនៃអង្គការខុមហ្វែល) កម្មវិធីសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ ​ តាមរយៈ៖ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ (FM105 MHz) លេខទូរស័ព្ទចូលរួម៖ 012 43 34 37 / 015 72 41 71 / 016 54 43 98
Image
សិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិយើង

ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ការ​ផ្សាយ​សម្លេង​សង្គម​ស៊ីវិល(VOC) ការ​ផ្សាយ​ឡើង​វិញ កម្មវិធី​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ពុធ​ជា​កម្ម​វិធី «សិទ្ធិមនុស្ស » កាល​ពីថ្ងៃ​ទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧ ប្រធាន​បទ « សិទ្ធិ​មនុស្ស ស ... អានបន្ត
Image
ចំណេះ​ដឹង​សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​ម្ចាស់​ឆ្នោត

អង្គារ៍ ទី១២ ខែធ្នូ 2017 ការ​ផ្សាយ​សម្លេង​សង្គម​ស៊ីវិល(VOC) កម្មវិធី​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ចន្ទ និង ថ្ងៃ​អង្គារ៍ ជា​កម្មវិធី «សំឡេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត » ប្រធានបទ « ចំណេះ​ដឹង​សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​ម្ចាស់​ឆ្នោត » វា​គ្មិន ... អានបន្ត
Image
ការ​បញ្ឈប់​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី

ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី០7 ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ កម្មវិធី​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ «ស្ត្រី​អាច​ធ្វើ​បាន!» ប្រធានបទ « ការ​បញ្ឈប់​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី » ១.លោកលោក តេង សំអាត ប្រធាន​គ្រប់​គ្រង​កម្មវិធី អភិវឌ្ឍន៍​សម ... អានបន្ត
Image
សិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិយើង

ថ្ងៃពុធ ទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ការ​ផ្សាយ​សម្លេង​សង្គមស៊ីវិល(VOC) កម្មវិធី​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ពុធ​ជា​កម្មវិធី «សិទ្ធិ​មនុស្ស » ប្រធាន​បទ « សិទ្ធិ​មនុស្ស សិទ្ធិយើង» វាគ្មិនកិត្តិយស៖ ១.លោក នី សុខា ប្រធាន ... អានបន្ត
Image
ដំណើរ​ការ​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធ​ស​ភា នីតិ​កាល​ទី​៤ ឆ្នាំ២០១៨

អង្គារ៍ ទី០៥ ខែធ្នូ 2017 ការ​ផ្សាយ​សម្លេង​សង្គម​ស៊ី​វិល(VOC) ការ​ផ្សាយ​ឡើង​វិញ កម្ម​វិធី​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ចន្ទ និង ថ្ងៃ​អង្គារ៍ ជា​កម្មវិធី «សំឡេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត » កាល​ពីថ្ងៃ​ទី២៨ វិច្ឆិកា 2017 ប្រធានបទ « ... អានបន្ត
Image
ការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះដំបូង

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ការ​ផ្សាយ​សម្លេង​សង្គម​ស៊ីវិល(VOC) ការផ្សាយ​ឡើងវិញ កម្មវិធី​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ជា​កម្មវិធី «សម្លេង​ម្ចាស់ឆ្នោត » កាល​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ប្រធាន ... អានបន្ត
Image
ការ​ប្រឈម​របស់​ពលករ​ចំណាក​ស្រុក

ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ការ​ផ្សាយសម្លេង​សង្គម​ស៊ីវិល(VOC) កម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃពុធជា​កម្ម​វិធី «សិទ្ធិ​មនុស្ស » ប្រធាន​បទ « ការ​ប្រឈម​របស់​ពលករ​ចំណាកស្រុក » វាគ្មិនកិត្តិយស៖ ១.លោកស្រី ឆ ... អានបន្ត
Image
មូលដ្ឋាន​គ្រឺះ​នៃ​លទ្ធ​ប្រជា​ធិបតេយ្យ

ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ការផ្សាយ​សម្លេង​សង្គម​ស៊ីវិល(VOC) កម្មវិធី​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ពុធ​ជា​កម្មវិធី «សិទ្ធិមនុស្ស » ប្រធានបទ « មូលដ្ឋាន​គ្រឺះ​នៃលទ្ធ​ប្រជាធិប​តេយ្យ » វាគ្មិនកិត្តិយស៖ ១.លោ ... អានបន្ត
Image
ដំណើរ​ការ​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធ​សភា នីតិ​កាល​ទី៤ ឆ្នាំ២០១៨

អង្គារ៍ ទី២១ តុលា 2017 ការផ្សាយ​សម្លេង​សង្គមស៊ីវិល(VOC) កម្មវិធី​ប្រចាំថ្ងៃ​ចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ៍ ជាកម្មវិធី «សំឡេងម្ចាស់ឆ្នោត » ប្រធានបទ « ដំណើរការនៃការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិ​កាលទ ... អានបន្ត
Image
ការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះដំបូង

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ការ​ផ្សាយ​សម្លេង​សង្គម​ស៊ីវិល(VOC) កម្មវិធី​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ជា​កម្ម​វិធី «សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត » ប្រធានបទ“« ការ​បិទ​ផ្សាយបញ្ជី​ឈ្មោះ​ដំបូង»” វាគ្មិនកិត្តិ ... អានបន្ត