ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC) សម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​ ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២១ នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ «ស្ត្រីអាចធ្វើបាន!» ប្រធានបទ៖ «យុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរ» វាគ្មិនកិត្តិយស៖ - លោក ហូរ សំអុល មេធាវីរបស់សមាគមអាដហុក - លោកស្រី ម៉ៅ ម៉ាប់ ប្រធានផ្នែកស្រ្តីនៃសមាគមអាដហុក សម្របសម្រួលដោយ៖ កញ្ញា ផន សុភីលាន កម្មវិធីសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ ​ តាមរយៈ៖ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ (FM105 MHz) លេខទូរស័ព្ទចូលរួម៖ 016 544 398 / 012 433 437​ /0977770051​
Image
ការ​ចាត់​ចែង​ថវិកា​បង់​ពន្ធ​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ

ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី ២៧ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២១ នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃពុធ «សភា រដ្ឋាភិបាល និង អភិបាលកិច្ច» ប្រធានបទ៖ «ការចាត់ចែងថវិកាបង់ពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ»វាគ្មិនកិ ... អានបន្ត
Image
សិទ្ធិ និង កាតព្វ កិច្ច របស់ អង្គការ សង្គម​ស៊ីវិល

ការផ្សាយឡើងវិញសម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី 26 ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃអង្គារ៍ «សិទ្ធិមនុស្ស និងប្រជាធិបតេយ្យ» ប្រធានបទ៖ «សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវ ... អានបន្ត
Image
គុណ​តម្លៃ​ក្នុង​នាម​ជា​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ

ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃចន្ទ កម្មវិធី «សំឡេងម្ចាស់ឆ្នោត» ប្រធានបទ៖ «គុណតម្លៃក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ»វាគ្មិនកិត្តិយស៖ ... អានបន្ត
Image
កាតព្វ​កិច្ច​យុវជន​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​នីតិរដ្ឋ

ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ នេះជាកម្មវិធី «ទៅឬមិនទៅ!» ប្រធានបទ៖ «កាតព្វកិច្ចយុវជនក្នុងដំណើរការនីតិរដ្ឋ»វាគ្មិនកិត្តិយស៖ លោក វិន វិចិត្រ និស្សិត ... អានបន្ត
Image
មេ​ដឹក​នាំ​ខ្លាំង និង​រដ្ឋ​ខ្សោយ

ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃសុក្រ «ឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍» ប្រធានបទ៖ «មេដឹកនាំខ្លាំង និងរដ្ឋខ្សោយ»វាគ្មិនកិត្តិយស៖ លោកបណ្ ... អានបន្ត
Image
តួនាទី របស់​ផ្នែក​ស្រ្តី​ ADHOC​ ក្នុង​ការ​ជួយ​ជន​រង​គ្រោះ​ដោយ​អំពើ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា

ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២១ នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ «ស្ត្រីអាចធ្វើបាន!» ប្រធានបទ៖ «តួនាទី របស់ផ្នែកស្រ្តី ADHOC ក្នុងការជួយជនរងគ្រ ... អានបន្ត
Image
តួនាទី​ក្នុង​នាម​រដ្ឋ និង​ក្នុង​នាម​គណបក្ស​នយោបាយ

ការផ្សាយឡើងវិញសម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី ១៣ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២១ នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃពុធ «សភា រដ្ឋាភិបាល និង អភិបាលកិច្ច» ប្រធានបទ៖ «តួនាទីក្នុងនាមរដ្ឋ និងក្នុងនាមគណបក្សនយោបាយ»វាគ្ ... អានបន្ត
Image
សិទ្ធិ និង​កាតព្វ​កិច្ច​របស់​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល

ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃអង្គារ៍ «សិទ្ធិមនុស្ស និងប្រជាធិបតេយ្យ» ប្រធានបទ៖ «សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវ ... អានបន្ត
Image
សវនា​ការ​សំណុំ​រឿង​អតីត​មន្រ្តី​ CNRP និង​ករណី​លោក រ៉ុង ឈុន

ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃចន្ទ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃចន្ទ កម្មវិធី «សំឡេងម្ចាស់ឆ្នោត» ប្រធានបទ៖ «សវនាការសំណុំរឿងអតីតមន្រ្តី CNRP និងករណីលោក រ៉ុង ឈុន» ... អានបន្ត
Image
តើ​សេរីភាព​បាន​មក​ពី​ការ​ផ្តល់​ឱ្យ ​ឬ​បាន​មក​ពី​ការ​ទាមទារ?

ការផ្សាយឡើងវិញសម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃសុក្រ «ឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍» ប្រធានបទ៖ «តើសេរីភាពបានមកពីការផ្តល់ឱ្យ ឬបានមកពីការទាមទារ?»វាគ្មិន ... អានបន្ត