គណៈកម្មាធិការដើម្បើការបោះឆ្នោតដោយសេរី​ និងយុត្តិធម៍នៅកម្ពុជា

Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)

អំពីខុមហ្វ្រែល

ប្រវត្តិសង្ខេប

ខុម​ហ្វ្រែល​ គឺ​ជា​គណៈកម្មាធិការ​ ឯករាជ្យ​ អព្យាក្រិត្យ​មិន​រក​កំ​រៃ​ និង​​មិន​​ទទួល​​​ឥទ្ធិពល​​ពី​​​គណបក្ស​​នយោបាយ​​និង​​រាជរដ្ឋាភិបាល​​តាំង​​តែ​​ពី​​ការ​​បោះ​ឆ្នោត​ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​១៩៩៣ ដែល​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោយ​អ៊ុនតាក់”​ក្រុមការងារ​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ដំបូង​មួយ​បាន​ផ្ដល់​នូវ​ក្រុម​​អ្នក​សង្កេត​ការណ៍​ឯករាជ្យ ក្នុង​ស្រុក​រាប់​ពាន់​នាក់ ដើម្បី​សង្កេត និង​អប់រំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ។

មកដល់ឆ្នាំ ១៩៩៥ ”ក្រុមការងារ” នៃអង្គការសិទ្ធិមុនស្សនេះ បានសំរេចបង្កើត គណៈកម្មាធិការ ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្ដិធម៌ (ខុមហ្វ្រែល) នេះឡើង ក្នុងគោល បំណងសង្កេត លើរាល់ដំណើរការបោះឆ្នោត ជាអចិ្រៃន្ដ្រនៅកម្ពុជា ។

ឆ្នាំ១៩៩៧ ខុមហ្វ្រែល ត្រូវបាន​ចុះ​នៅ​ក្នុង ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល ដែល​អនុញ្ញាត ដោយ ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ និង​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់ ​ពី​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំការ​បោះ​ឆ្នោតជា គណៈកម្មាធិការមួយ​ ក្នុង​ចំណោម​ អង្គការ​ឃ្លាំមើល​ការ​បោះឆ្នោតដែល​ផ្ដល់​អទិភាព​ជា​អ្នក សង្កេត​ការណ៍​បោះឆ្នោត ។ ក្នុងដំណាក់កាលនោះ ខុមហ្វ្រែលបានរៀបចំអ្នកសង្កេតការណ៍ ស្ម័គ្រចិត្ដ មាន​ចំនួន​ប្រមាណ​ច្រើនជាង ១៥,០០០នាក់ ដោយ​​ធ្វើ​ការ​អប់​រំ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត សង្កេតការ ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត និង​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ការ​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត (លទ្ធផលបោះ ឆ្នោត) នៅទូទាំងប្រទេស ។

រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ន ខុមហ្វ្រែលមានអង្គការសមាគមចំនួន ១០ ជាសមាជិក ដូចជាសមាគមអាដហុក មជ្ឈមណ្ឌល​កម្ពុជា​ដើម្បី​​ការពារ​សិទ្ធិ​កុមារ ក្រុម​អ្នក​ច្បាប់ ​ការពារ​សិទ្ធិ​កម្ពុជា អង្គការ​កម្ពុជា ​ដើម្បី ​ជួយ​ស្ដ្រី​មាន​វិបត្ដិ អង្គការ​រក្សា​ការពារ​ សិទ្ធិ​មនុស្ស​ នៃ​កម្ពុជា សមាគមការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម សមាគម​យុវជន​ខ្មែរ ជំនួយ​ផ្នែក​ច្បាប់​នៃ​កម្ពុជា និង​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្ដ្រី​កម្ពុជា។

បេសកកម្ម

បេសកកម្មរបស់​ខុមហ្វ្រែល គឺ​ជួយបង្កើត​បរិយាកាស គួរជា​ទី​ពេញ​ចិត្ដ និងមាន​ពត៌មាន​គ្រប់គ្រាន់ ទី១/ ដើម្បីឱ្យ​មាន​ដំណើរការ​បោះឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និង​យុត្ដធម៌ តាម​រយៈ​ការ​បញ្ចុះបញ្ចូល តស៊ូ​មតិ ដើម្បី ទទួល​បាន​នូវ​ក្រប​ខ័ណ​ច្បាប់ សមរម្យ, ការ​អប់រំ​ដើម្បី​ផ្ដល់​ពត៌មាន ដល់​អ្នកបោះ​ឆ្នោត​អំពី​សិទ្ធិ​ និង​សកម្មភាព​ចូល​រួម​សង្កេត​ការណ៍​របស់​ពួកគេ ដែល​អាច​រារាំង​នូវ​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ព្រម​ទាំង​ផ្ដល់​នូវ​របាយការណ៍​អង្កេត​យ៉ាង​ទូលំ​ទូលាយ​ និង​ឆាប់​រហ័ស​ ដើម្បី​អាច​ឱ្យ​មាន​ការ​វាយ​តម្លៃ​លើ​ដំណើរ​ការ​បោះឆ្នោត​មួយ​ដែល​មិន​លំអៀង​និង​មិន​ប្រកាន់​បក្សពួក ទី២/​ ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​អត្ថន័យ​នៃ​ដំណាក់កាល​ក្រោយ​ពេល បោះឆ្នោត តាម​រយៈ​ការ​អប់រំ និង​វេទិកា​សាធារណៈ ក្នុង​គោលបំណង ជំរុញ​លើក​ទឹកចិត្ដ ប្រជាពលរដ្ឋ​ឱ្យ​ចូលរួម ក្នុង​កិច្ចកា​រនយោបាយ និង​ការ​ធ្វើ​សេចក្ដី​សំរេច​នានា ការ​តស៊ូមតិ/​បញ្ចុះ​បញ្ចូល ដើម្បី ឱ្យ​មាន​ការ​កែ​ទម្រង់ ដំណើរ​ការបោះឆ្នោត ដែល​បង្កើន នូវ​គណនេយ្យភាព (ការទទួលខុសត្រូវ) របស់​មន្ដ្រី​ជាប់​ឆ្នោត ព្រម​ទាំង​ផ្ដល់​នូវ​របាយការណ៍ អង្កេតយ៉ាង ទូលំទូលាយ និងឆាប់រហ័ស ដើម្បី​អាច​ឱ្យ​មាន​ការ​វាយ​តម្លៃ​មួយ ដែល​មិន​លំអៀង និង​ប្រកាន់​បក្សពួក ទៅ​លើ​ការ​បំពេញ​កម្ម វិធី​នយោបាយ និង​ដំណើរការ អនុវត្ដន៍ ការងារ​របស់​មន្ដ្រី ជាប់ឆ្នោត។

គោលដៅ

ការបោះឆ្នោតឱ្យមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូ មានតម្លាភាពសេរីនិងយុត្ដិធម៌ព្រម​ទាំងជំរុញឱ្យមានការចូលរួមជាអតិបរមាពីប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បី​​ជ្រើសរើស​​អ្នក​​ដឹកនាំ​​បានត្រឹមត្រូវ និងដើម្បីបានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមានអត្ថន័យ ។

ទស្សនៈវិស័យ

ដើម្បីឱ្យការបោះឆ្នោតមានអត្ថន័យ ដែលប្រកបដោយលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យ ។

វត្ថុបំណង និងកម្មវិធីសំខាន់ៗ

អប់រំប្រជាពលរដ្ឋ ពីលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិមជ្ឈការអភិបាលកិច្ចល្អ តួនាទីសង្គមស៊ីវ៉ិលការតស៊ូមតិការបោះឆ្នោតនិង​​​ការ​អង្កេត​​តាម​​ដាន​​រាល់​ហេតុការណ៍​មិនក្រក្រតី ការរំលោភដែលពាក់ព័ន្ធសភាពការការបោះឆ្នោត ។

ការតស៊ូមតិលើបញ្ហាចំបងៗ ហើយដែលទាមទារឱ្យមានការកែប្រែនិងកែទំរង់គោលនយោបាយច្បាប់ និងស្ថាប័នទាក់ទង​ការ​បោះឆ្នោត​ប្រជាធិបតេយ្យ ស្រប​​​តាម​​បំណង​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ។

រចនាសម្ព័ន្ធ

ខុមហ្វ្រែលមានគណៈកម្មាធិការ ១២ រូប ដែលសុទ្ធតែជាអ្នកដឹកនាំនៃអង្គការសមាគមជាសមាជិករបស់ខ្លួននិងមានតួនាទី​កំណត់ទិសដៅ ការងារ​របស់​គណៈកម្មាធិការ ។ ខុមហ្វ្រែល មាននាយកប្រតិបត្ដិ និងគណៈកម្មការប្រតិបត្ដិ ចំនួន ០៧ រូប ជាអ្នកគ្រប់គ្រងការងារប្រចាំថ្ងៃ ។

បច្ចុប្បន្នខុមហ្វ្រែល បានរៀបចំបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅថ្នាក់ខេត្ដ/ក្រុង ស្រុក/ខ័ណ្ឌ និងឃុំ/សង្កាត់ ទូទាំង ២៤ខេត្ដ/ក្រុង សុទ្ធតែជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ដ ដែល​មានមុខងារជាៈ ក្រុមប្រតិបត្ដិការ ខេត្ដ/ក្រុង អ្នកទំនាក់ទំនង ស្រុក/ខ័ណ្ឌ និងសកម្មជនឃុំ/សង្កាត់ ។
ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានជាសមាជិក Mailing List
ការផ្សាយសំលេងសង្គមស៊ីវិល ផ្សាយផ្ទាល់ ពីម៉ោង ៧:៣០ ដល់ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក តាមរយៈវិទ្យុ

FM 105 MHZ (ភ្នំពេញ)
FM 106.5 MHZ​ (ភ្នំពេញ)
FM 106.7 MHZ​ (ភ្នំពេញ)

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ខក​ខាន​​មិន​​បាន​ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​​តាម​រយៈ​វិទ្យុ​ទេ​នោះ លោក​អ្នក​អាច​​ជ្រើស​រើស​​កម្ម​វិធី​ដែល​​បាន​​ផ្សាយ​រួ​ច​ហើ​យ​ដូច​​ខា​ង​ក្រោម​ដើម្បីស្តាប់៖

ក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៩ ខែតុលា ២០១៧
ស្មារតី ២៣ តុលា និងការអនុវត្តន៍
ថ្ងៃពុធ ១៨ ខែតុលា ២០១៧
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយ សម្រាប់ គណ​បក្ស ប្រកួត​ប្រជែង​ស្តី​ពី​កំណែ​ទម្រង់​តុលាការ
ថ្ងៃសុក្រ ១៣ ខែតុលា ២០១៧
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយ សម្រាប់ គណ​បក្ស ប្រកួត​ប្រជែង​ស្តី​ពី​កំណែ​ទម្រង់​តុលាការ
ថ្ងៃសុក្រ ១៣ ខែតុលា ២០១៧
ការប្រឈមរបស់ពលករពលការនីក្នុងការចាញ់កលល្បិចមេខ្យល់
ថ្ងៃពុធ ១១ ខែតុលា ២០១៧
ស្តីពី ការចូលរួមដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត (វគ្គ២)
ថ្ងៃអង្គារ ១០ ខែតុលា ២០១៧
ការចូលរួមដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត (វេទិកាតុមូល)វគ្គ១
ថ្ងៃចន្ទ ៩ ខែតុលា ២០១៧
ស្តាប់កម្មវិធីដែលបានផ្សាយរួចហើយផ្សងៗទៀត