ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ការផ្សាយសំឡេងសង្គមស៊ីវិល( VOC) កម្មវិធីៈ «ឃ្លាំ​មើល​ប្រចាំ​សប្តាហ៍» ប្រធានបទ៖ «ការប្រឈមនៃ ការប៉ះពាល់របស់បច្ចេកវិទ្យា ឌីជីថល Digital ចំពោះ ប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាព?» វាគ្មិន​កិតិ្តយស៖ លោក គល់ បញ្ញា ( នាយក​ប្រតិបតិ្ត​អង្គការ​ខុម​ហ្វ្រែល ) សូម​ស្វាគមន៍​ដោយ​រីករាយ ! តាមវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ (FM105 MHz) https://comfrel.org/
សូមរង់ចាំទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់​ នៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង ៧ៈ៣០ ដល់ ៨ៈ៣០ នាទីវប្បធម៌លាបពណ៌នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា
បើកស្តាប់
ការវិវត្តន៍ចុងក្រោយនៃស្ថានភាពនយោបាយ
បើកស្តាប់
តួនាទីរបស់សភានៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ
បើកស្តាប់
ការបែងចែកថវិកាជាតិឆ្នាំ ២០១៩
បើកស្តាប់
ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការរៀបចំថវិការជាតិ
បើកស្តាប់
ធាតុ​ចូល​របស់​សង្គម​ស៊ីវិល​ក្នុង​ផែន​ការ​យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ​សម្រាប់​ កំណែ​ទម្រង់​រដ្ឋបាលសាធារណៈ
បើកស្តាប់
នីតិវិធីនៃការបង្កើតច្បាប់នៅកម្ពុជា
បើកស្តាប់
ប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦
បើកស្តាប់
សមាសភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល នីតិកាលទី៦ និងការចងក្រងធាតុចូលរបស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ
បើកស្តាប់
ការបង្កើតរដ្ឋសភា
បើកស្តាប់