គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី​ និងយុត្តិធម៍នៅកម្ពុជា

Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)

បច្ចុប្បន្នភាព ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោបាយ រក្សា​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច និង​កាត់​បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ

ថ្ងៃអង្គារ ៨ ខែឧសភា ២០១៨ បានមើល៖ 15 ដង

អង្គារ៍ ០៨ ឧសភា ២០១៨ ការ​ផ្សាយ​សម្លេង​សង្គម​ស៊ីវិល(VOC) កម្មវិធី​ប្រចាំថ្ងៃអង្គារ៍ «សភា រដ្ឋាភិបាល និង អភិបាលកិច្ច » ប្រធានបទ « បច្ចុប្បន្នភាព ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោបាយ រក្សា​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច និង​កាត់​បន្ថយ​ភាពក្រី ...

ចុះ​បញ្ចី​គណបក្ស​នយោបាយ និង​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាង​រាស្រ្ត នីតិកាល​ទី៦ ឆ្នាំ២០១៨

ថ្ងៃចន្ទ ៣០ ខែមេសា ២០១៨ បានមើល៖ 26 ដង

ច័ន្ទ ៣០ មេសា ២០១៨ ការ​ផ្សាយ​សំឡេង​សង្គមស៊ីវិល(VOC) កម្មវិធី​ប្រចាំ​ថ្ងៃច័ន្ទ កម្មវិធី «សំឡេងម្ចាស់ឆ្នោត » ប្រធានបទ « ចុះ​បញ្ចី​គណបក្ស​នយោបាយ និង​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្រ្ត នីតិកាល​ទី៦ ឆ្នាំ២០១៨» វាគ ...

តើ​អ្វី​ជា​អត្ថន័យ​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ក្នុង​សង្គម​ប្រជាធិបតេយ្យ

ថ្ងៃពុធ ១១ ខែមេសា ២០១៨ បានមើល៖ 18 ដង

ពុធ ១១ មេសា ២០១៨ ការ​ផ្សាយ​សម្លេង​សង្គម​ស៊ីវិល(VOC) កម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃ ពុធ កម្មវិធី «សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​ប្រជាធិបតេយ្យ» ប្រធានបទ « តើអ្វី​ជា​អត្ថន័យ​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ក្នុង​សង្គម​ប្រជាធិបតេយ្យ» វាគ្មិនកិត្តិយស៖ ១.លោក យង់ ...

គម្រោង​ឃ្លាំ​មើល​រដ្ឋាភិបាល

ថ្ងៃអង្គារ ១០ ខែមេសា ២០១៨ បានមើល៖ 3 ដង

ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ " សម្លេងសង្គមស៊ីវិល VOC កម្មវិធីៈ «កម្មវិធី ស្តី​ពី​សភា​រដ្ឋាភិបាល និង​អភិបាលកិច្ច » ការផ្សាយ​ឡើងវិញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ៍ ទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រធានបទៈ «គម្រោងឃ្លាំមើលរដ្ឋាភិបាល » វាគ ...

ចុះ​បញ្ចី​គណបក្ស​នយោបាយ និង​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្រ្ត នីតិកាល​ទី៦ ឆ្នាំ​២០១៨

ថ្ងៃចន្ទ ៩ ខែមេសា ២០១៨ បានមើល៖ 9 ដង

ច័ន្ទ ០៩ មេសា ២០១៨ ការផ្សាយ​សំឡេង​សង្គមស៊ីវិល(VOC) កម្មវិធី​ប្រចាំ​ថ្ងៃច័ន្ទ កម្មវិធី «សម្លេង​ម្ចាស់ឆ្នោត » ប្រធានបទ « ចុះ​បញ្ចី​គណបក្ស​នយោបាយ និង​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨» វាគ្ម ...

ការ​ឃ្លាំ​មើល​សកម្មភាព​ចុះ​មូល​ដ្ឋាន​របស់​តំណាង​រាស្រ្ត

ថ្ងៃអង្គារ ៣ ខែមេសា ២០១៨ បានមើល៖ 6 ដង

អង្គារ៍ ០៣ មេសា ២០១៨ ការ​ផ្សាយ​សម្លេង​សង្គម​ស៊ីវិល(VOC) កម្មវិធី​ប្រចាំ​ថ្ងៃអង្គារ៍ ជាកម្មវិធី «សភា រដ្ឋាភិបាល និង អភិបាលកិច្ច » ប្រធានបទ « ការ​ឃ្លាំ​មើល​សកម្មភាព​ចុះ​មូលដ្ឋាន​របស់​តំណាងរាស្រ្ត» វាគ្មិនកិត្តិយស៖ ១.ល ...

បទញ្ជា និង​នីតិ​វិធី​សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ នីតិ​កាលទី ៦

ថ្ងៃចន្ទ ២ ខែមេសា ២០១៨ បានមើល៖ 3 ដង

ច័ន្ទ ០២ មេសា ២០១៨ ការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC) កម្មវិធី​ប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទ ជាកម្មវិធី «សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោត » ប្រធានបទ « បទញ្ជា និង​នីតិវិធី​សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ នីតិ​កាលទី ៦» វាគ្មិនកិត្តិយស៖ ១. ...

ចំណុច​ខ្សោយ​នៃ របប​និង​ការ​ដឹកនាំ ផ្តាច់ការ

ថ្ងៃសុក្រ ៣០ ខែមិនា ២០១៨ បានមើល៖ 1 ដង

សំឡេង​សង្គម​ស៊ីវិល( VOC) ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កម្មវិធីៈ «ឃ្លាំ​មើល​ប្រចាំ​សប្តាហ៍ ប្រធានបទ៖ " ចំណុច​ខ្សោយ​នៃ របប​និង​ការ​ដឹកនាំ ផ្តាច់ការ" វាគ្មិន​​កិតិ្តយស៖ លោក គល់ បញ្ញា ( នាយក​ប្រតិបតិ្ត​អង្គការ​ខុមហ្វ្រែ ...

ការ​ឃ្លាំ​មើល​កិច្ច​ប្រជុំ​របស់​រដ្ឋសភា

ថ្ងៃអង្គារ ២៧ ខែមិនា ២០១៨ បានមើល៖ 11 ដង

ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ " សម្លេង​សង្គម​ស៊ីវិល VOC កម្មវិធីៈ «កម្មវិធី ស្តី​ពី​សភា​រដ្ឋាភិបាល និង​អភិបាល​កិច្ច »  ប្រធានបទ « ការ​ឃ្លាំ​មើល​កិច្ច​ប្រជុំ​របស់​រដ្ឋសភា » វាគ្មិនកិត្តិយស៖ ១.លោក ពេជ្យ វណ្ណៈ ជំនួយ​កា ...

គម្រោង​ឃ្លាំ​មើល​រដ្ឋាភិបាល

ថ្ងៃអង្គារ ២០ ខែមិនា ២០១៨ បានមើល៖ 2 ដង

ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ " សម្លេងសង្គមស៊ីវិល VOC កម្មវិធីៈ «កម្មវិធី ស្តី​ពី​សភា​រដ្ឋាភិបាល និង​អភិបាលកិច្ច » ប្រធានបទៈ «គម្រោងឃ្លាំមើលរដ្ឋាភិបាល » វាគ្មិន​លោក ១.សៀន ប៊ុនរិទ្ធ មន្រ្តី​អង្កេត​អង្គការ​ខុមហ្វ្រែល ២. ...

ជុំវិញ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​អាណត្តិ​ទី៦ ឆ្នាំ២០១៨

ថ្ងៃចន្ទ ១៩ ខែមិនា ២០១៨ បានមើល៖ 4 ដង

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៩ ខែមីនា ២០១៨ សម្លេង​សង្គម​ស៊ីវិល(VOC) កម្មវិធី «សំឡេង​ម្ចាស់ឆ្នោត » ប្រធានបទ «ជុំវិញ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​អាណត្តិ​ទី៦ ឆ្នាំ២០១៨ » វាគ្មិនកិត្តិយស៖ ១.លោក សំ គន្ធាមី នាយក​អង្គការ និកហ្វិច ( ...

ការ​ប្រឈម​សម្រាប់​ប្រជាធិបតេយ្យ

ថ្ងៃសុក្រ ១៦ ខែមិនា ២០១៨ បានមើល៖ 5 ដង

សំឡេង​សង្គមស៊ីវិល( VOC) ថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កម្មវិធីៈ «ឃ្លាំ​មើល​ប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រធានបទ៖ ការ​ប្រឈម​សម្រាប់​ប្រជាធិបតេយ្យ វាគ្មិន​កិតិ្តយស៖ លោក គល់ បញ្ញា ( នាយក​ប្រតិបតិ្ត​អង្គការ​ខុមហ្វ្រែល ) សូមស្វគមន៍ដោ ...ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានជាសមាជិក Mailing List
ការផ្សាយសំលេងសង្គមស៊ីវិល ផ្សាយផ្ទាល់ ពីម៉ោង ៧:៣០ ដល់ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក តាមរយៈវិទ្យុ

FM 105 MHZ (ភ្នំពេញ)
ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ខក​ខាន​​មិន​​បាន​ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​​តាម​រយៈ​វិទ្យុ​ទេ​នោះ លោក​អ្នក​អាច​​ជ្រើស​រើស​​កម្ម​វិធី​ដែល​​បាន​​ផ្សាយ​រួ​ច​ហើ​យ​ដូច​​ខា​ង​ក្រោម​ដើម្បីស្តាប់៖

សិទ្ធិពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត និងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃចន្ទ ២១ ខែឧសភា ២០១៨
ការតស៊ូរបស់យុវជននិងការងារសង្គម
ថ្ងៃសៅរ៍ ១២ ខែឧសភា ២០១៨
ការប្រឈមរបស់ស្រ្តីក្នុងការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្នុងគណបក្សនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១០ ខែឧសភា ២០១៨
គណបក្សប្រកួតប្រជែងក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃពុធ ៩ ខែឧសភា ២០១៨
បច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយ រក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ថ្ងៃអង្គារ ៨ ខែឧសភា ២០១៨
ការចុះបញ្ចីគណបក្សនយោបាយ និងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨
ថ្ងៃចន្ទ ៣០ ខែមេសា ២០១៨
គុណសម្បត្តិ គុណវិបត្តិនៃការធ្វើកសិកម្មតាមបែបទំនើប និង បុរាណ
ថ្ងៃសៅរ៍ ២៨ ខែមេសា ២០១៨
ស្តាប់កម្មវិធីដែលបានផ្សាយរួចហើយផ្សងៗទៀត