ខុមហ្វ្រែល​ជា​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​ប្រកាន់​ជំហរ​អព្យា​ក្រិត្យ មាន​បេសកកម្ម​ពង្រឹង​អំណាច​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ឲ្យ​អនុវត្ត​សិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន ក្នុង​កិច្ចការ​នយោបាយ និង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត តាម​រយៈ​កម្មវិធី​អប់រំ​ពលរដ្ឋ និង​ចូលរួម​ផ្តល់​គំនិត​ស្ថាបនា​ដល់​រដ្ឋាភិបាល និង​មន្ត្រី​ជាប់​ឆ្នោត​ ដើម្បី​កែ​ទម្រង់​គោល​នយោបាយ​ លើក​កម្ពស់​ការ​បោះឆ្នោត​ដោយ​សេរី និង​យុត្តិធម៌ ព្រម​ទាំង​បង្កើន​គណនេយ្យភាព​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវា។
Image
កិច្ចពិភាក្សាស្តីពី« គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង ការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដ»

អង្គការខុមហ្វ្រែលបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាមួយ ស្តីពី« គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង ការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដ តាមរយៈកម្មវិធី Zoom meeting នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ដែលមានអ្នកចូលរួមមកពីខេត្តកំពង់ចាម ... អានបន្ត
Image
ស្រលាញ់​គឺ​ស្រលាញ់​ ស្រលាញ់​ពិត​មិន​មាន​ហេតុផល​ហិង្សា

ការផ្សាយឡើងវិញសម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២១នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ «ស្ត្រីអាចធ្វើបាន!»ប្រធានបទ៖ «ស្រលាញ់គឺស្រលាញ់ ស្រលាញ់ពិតមិនមានហេតុផលហិង្សា»វាគ្មិនកិ ... អានបន្ត
Image
ដំណោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​កម្មករ​អំឡុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ឆ្លង​កូវីដ​ក្នុង​សហគមន៍​ជា​លើក​ទី3

ការផ្សាយឡើងវិញសម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី ១៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២១នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃពុធ «សភា រដ្ឋាភិបាល និង អភិបាលកិច្ច»==========================ប្រធានបទ៖ «ដំណោះស្រាយបញ្ហាកម្មករអំឡុងព្រ ... អានបន្ត
Image
តើ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​បែប​ណា​ទើប​ល្អ​សម្រាប់​ពលរដ្ឋ និង​សង្គម?

ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី ១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃអង្គារ៍ «សិទ្ធិមនុស្ស និងប្រជាធិបតេយ្យ»==========================ប្រធានបទ៖ «តើការអនុវត្តច្បាប់បែបណា ... អានបន្ត
Image
ការ​ឃ្លាំ​មើល​​ និង​វាយ​តម្លៃ​គោល​នយោបាយ​កែ​ទម្រង់​អភិបាល​កិច្ច

ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃចន្ទ កម្មវិធី «សំឡេងម្ចាស់ឆ្នោត»==========================ប្រធានបទ៖ «ការឃ្លាំមើល​ និងវាយតម្លៃគោលនយោបាយក ... អានបន្ត
Image
បញ្ហា​ និង​ដំណោះ​ស្រាយ​ការ​អប់រំ​អំឡុង​ពេល​នៃ​ការ​រីករាល​ដាល​កូវីដ​ចូល​សហគមន៍​ជា​លើក​ទី៣

ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះជាកម្មវិធី «ទៅឬមិនទៅ!»==========================ប្រធានបទ៖ «បញ្ហា និងដំណោះស្រាយការអប់រំអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលកូវីដចូលសហគមន៍ ... អានបន្ត
Image
ការ​ខុស​គ្នា​រវាង​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​បែប​បោះ​ឆ្នោត និង​ផ្តាច់​ការ​បែប​បោះឆ្នោត

ការផ្សាយឡើងវិញសម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ ទី ០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃសុក្រ «ឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍»==========================ប្រធានបទ៖ «ការខុសគ្នារវាងប្រជាធិបតេយ្យបែបបោះឆ្ ... អានបន្ត
Image
ការ​ចូល​រួម​របស់​បុរស​ក្នុង​ការ​គាំទ្រ​ស្រ្តី​ចូល​រួម​ក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ

ការផ្សាយឡើងវិញសម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២១នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ «ស្ត្រីអាចធ្វើបាន!»កិច្ចពិភាក្សាតុមូល ស្តីពី៖ «ការចូលរួមរបស់បុរសក្នុងការគាំទ្រស្រ្តីច ... អានបន្ត
Image
ដំណោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​កម្មករ​អំឡុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ឆ្លង​កូវីដ​ក្នុង​សហគមន៍​ជា​លើក​ទី3

ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី ០៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២១នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃពុធ «សភា រដ្ឋាភិបាល និង អភិបាលកិច្ច»==========================ប្រធានបទ៖ «ដំណោះស្រាយបញ្ហាកម្មករអំឡុងព្រ ... អានបន្ត
Image
ក្រម​សីល​ធម៌​វិជ្ជា​ជីវ:​របស់​មន្ត្រីរាជ​ការ​សា​ធារណ:

ការផ្សាយឡើងវិញសម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC)សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី ០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃអង្គារ៍ «សិទ្ធិមនុស្ស និងប្រជាធិបតេយ្យ» ប្រធានបទ៖ «ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវ:របស់មន្ត្រីរាជការសាធា ... អានបន្ត