ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ការផ្សាយសំឡេងសង្គមស៊ីវិល( VOC) កម្មវិធីៈ «ឃ្លាំ​មើល​ប្រចាំ​សប្តាហ៍» ប្រធានបទ៖ «ការប្រឈមនៃ ការប៉ះពាល់របស់បច្ចេកវិទ្យា ឌីជីថល Digital ចំពោះ ប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាព?» វាគ្មិន​កិតិ្តយស៖ លោក គល់ បញ្ញា ( នាយក​ប្រតិបតិ្ត​អង្គការ​ខុម​ហ្វ្រែល ) សូម​ស្វាគមន៍​ដោយ​រីករាយ ! តាមវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ (FM105 MHz) https://comfrel.org/
សូមរង់ចាំទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់​ នៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង ៧ៈ៣០ ដល់ ៨ៈ៣០ នាទីសុវត្ថិភាពការងាររបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យសេវាកំសាន្ត និងសេវាកម្មផ្លូវភេទ
បើកស្តាប់
ឥទ្ធិពល​នៃ​ផ្នត់គំនិតសង្គម​ទៅលើ​សិទ្ធិ​សេរីភាព​របស់​ស្រ្តី​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន
បើកស្តាប់
សិទ្ធិមនុស្សរបស់ស្រ្តី
បើកស្តាប់
សុវត្ថិភាពរបស់ស្រ្តីក្នុងការធ្វើចំណាកស្រុក
បើកស្តាប់
ស្រ្តី និិងការប្រារព្ធយុទ្ធនាការបំពាក់ បូ ស ១៦ថ្ងៃ
បើកស្តាប់
ការរើសអើងប្រឆាំងនិងនារីភេទក្នុងសង្គម
បើកស្តាប់
ស្រ្តី និងការធ្វើចំណាកស្រុក
បើកស្តាប់
តើគោលនយោបាយសមភាពយេនឌ័រមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះ?
បើកស្តាប់
តួនាទីរបស់បុរសក្នុងការធានាឲ្យមានសមភាពយេនឌ័រក្នុងសង្គម
បើកស្តាប់
ការចូលរួមរបស់ស្រ្តីវ័យក្មេងនៅក្នុងកិច្ចការសង្គម
បើកស្តាប់