ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ការផ្សាយសំឡេងសង្គមស៊ីវិល( VOC) កម្មវិធីៈ «ឃ្លាំ​មើល​ប្រចាំ​សប្តាហ៍» ប្រធានបទ៖ «ការប្រឈមនៃ ការប៉ះពាល់របស់បច្ចេកវិទ្យា ឌីជីថល Digital ចំពោះ ប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាព?» វាគ្មិន​កិតិ្តយស៖ លោក គល់ បញ្ញា ( នាយក​ប្រតិបតិ្ត​អង្គការ​ខុម​ហ្វ្រែល ) សូម​ស្វាគមន៍​ដោយ​រីករាយ ! តាមវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ (FM105 MHz) https://comfrel.org/
សូមរង់ចាំទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់​ នៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង ៧ៈ៣០ ដល់ ៨ៈ៣០ នាទីការចូលរួមរបស់ស្រ្តីនៅក្នុងវិស័យច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ន
បើកស្តាប់
ការផ្តល់អំណាចនយោបាយដល់ស្រ្តី
បើកស្តាប់
ស្រ្តី និងថ្នាក់សម្រចចិត្
បើកស្តាប់
ស្រ្តី និងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស
បើកស្តាប់
ស្រ្តី និង​ការ​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត
បើកស្តាប់
ស្ត្រី និងការបោះឆ្នោត
បើកស្តាប់
ការប្រឈមរបស់ស្រ្តីក្នុងការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្នុងគណបក្សនយោបាយ
បើកស្តាប់
បញ្ហាប្រឈមរបស់បេក្ខជនស្រ្តីនៅក្នុងគណបក្សនយោបាយ
បើកស្តាប់
ការដាក់ស្រី្តបេក្ខជនស្រ្តីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត
បើកស្តាប់
យុវជន និងការប្រារព្ធពិធីនារីអន្តរជាតិ
បើកស្តាប់