ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ការផ្សាយសំឡេងសង្គមស៊ីវិល( VOC) កម្មវិធីៈ «ឃ្លាំ​មើល​ប្រចាំ​សប្តាហ៍» ប្រធានបទ៖ «ការប្រឈមនៃ ការប៉ះពាល់របស់បច្ចេកវិទ្យា ឌីជីថល Digital ចំពោះ ប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាព?» វាគ្មិន​កិតិ្តយស៖ លោក គល់ បញ្ញា ( នាយក​ប្រតិបតិ្ត​អង្គការ​ខុម​ហ្វ្រែល ) សូម​ស្វាគមន៍​ដោយ​រីករាយ ! តាមវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ (FM105 MHz) https://comfrel.org/
សូមរង់ចាំទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់​ នៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង ៧ៈ៣០ ដល់ ៨ៈ៣០ នាទីទិវានារីអន្តរជាតិ
បើកស្តាប់
យុវជន និងយុទ្ធនាការមួយកោដិ៏សំឡេង
បើកស្តាប់
ស្រ្តី និងការរើសអើងនៅក្នុងសង្គម
បើកស្តាប់
គណបក្សនយោបាយ និងគោលនយោបាយទាក់ទងនឹងយុវជន
បើកស្តាប់
ការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី
បើកស្តាប់
ស្រ្តី និង​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៧
បើកស្តាប់
បុណ្យឯករាជ្យជាតិ និងការចូលរួមរបស់ស្ត្រី
បើកស្តាប់
ក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង
បើកស្តាប់
បេក្ខជនស្រ្តី និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ២០១៨
បើកស្តាប់
ស្រ្តី និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
បើកស្តាប់