ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ការផ្សាយសំឡេងសង្គមស៊ីវិល( VOC) កម្មវិធីៈ «ឃ្លាំ​មើល​ប្រចាំ​សប្តាហ៍» ប្រធានបទ៖ «ការប្រឈមនៃ ការប៉ះពាល់របស់បច្ចេកវិទ្យា ឌីជីថល Digital ចំពោះ ប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាព?» វាគ្មិន​កិតិ្តយស៖ លោក គល់ បញ្ញា ( នាយក​ប្រតិបតិ្ត​អង្គការ​ខុម​ហ្វ្រែល ) សូម​ស្វាគមន៍​ដោយ​រីករាយ ! តាមវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ (FM105 MHz) https://comfrel.org/
សូមរង់ចាំទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់​ នៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង ៧ៈ៣០ ដល់ ៨ៈ៣០ នាទីការផ្ទេរសិទិ្ធ និង​អំណាច​ទៅ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​
បើកស្តាប់
ដំណើរ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ និង​ការ​ផ្តល់​សុ​ពល​ភាព​បញ្ជីបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៨
បើកស្តាប់
ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍
បើកស្តាប់
ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅនឹងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បើកស្តាប់
ការបិទផ្សាយបញ្ជីរបោះឆ្នោតដំបូង នឹងបញ្ចីរឈ្មោះដែលត្រូវលុបចេញ
បើកស្តាប់
អភិបាលកិច្ចល្អនៅមូលដ្ឋាន
បើកស្តាប់
សេវាសាធារណៈថ្នាក់មូលដ្ឋាន
បើកស្តាប់
តួនាទីមន្រ្តីសាធារណៈ និងការផ្តល់សេវា
បើកស្តាប់
ស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀ់ងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា
បើកស្តាប់
ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រោយការបោះឆ្នោត
បើកស្តាប់