ខុមហ្វ្រែល​ជា​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​ប្រកាន់​ជំហរ​អព្យា​ក្រឹត មាន​បេសកកម្ម​ពង្រឹង​អំណាច​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ឲ្យ​អនុវត្ត​សិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន ក្នុង​កិច្ចការ​នយោបាយ និង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត តាម​រយៈ​កម្មវិធី​អប់រំ​ពលរដ្ឋ និង​ចូលរួម​ផ្តល់​គំនិត​ស្ថាបនា​ដល់​រដ្ឋាភិបាល និង​មន្ត្រី​ជាប់​ឆ្នោត​ ដើម្បី​កែ​ទម្រង់​គោល​នយោបាយ​ លើក​កម្ពស់​ការ​បោះឆ្នោត​ដោយ​សេរី និង​យុត្តិធម៌ ព្រម​ទាំង​បង្កើន​គណនេយ្យភាព​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវា។
Image
វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត​ឃុំ​សង្កាត់ ស្ដីពី «ការរៀប​ចំ​កម្ម​វិធី​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំពី​សិទ្ធិ​នៅ​ថ្នាក់​មូលដ្ឋាន និង​ការ​ចង​ក្រ​របាយការណ៍»

នៅថ្ងៃទី១៥-១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ខុមហ្វ្រែល បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល អ្នកស្ម័គ្រចិត្តឃុំសង្កាត់ ស្ដីពី «ការរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងការចងក្ររបាយការណ៍»។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ ... អានបន្ត
Image
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល អ្នកស្ម័គ្រចិត្តឃុំសង្កាត់ ស្ដីពី «ការរៀបចំវេទិកានៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងការចងក្ររបាយការណ៍»

នៅថ្ងៃទី២៥-២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ខុមហ្វ្រែល បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល អ្នកស្ម័គ្រចិត្តឃុំសង្កាត់ ស្ដីពី «ការរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងការចងក្ររបាយការណ៍»។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ ... អានបន្ត
Image
កម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សា ស្តីពី ការឆ្លុះបញ្ចាំងបញ្ហាប្រឈម និងអនុសាសន៍ទាក់ទងនឹងដំណើរការបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤នេះ អង្គការខុមហ្រ្វែលបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយ ស្តីពី ការឆ្លុះបញ្ចាំងបញ្ហាប្រឈម និងអនុសាសន៍ទាក់ទងនឹងដំណើរការបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ។ កិច្ចពិភាក្សានេះ បានរៀបចំនៅមជ្ឈមណ្ ... អានបន្ត
Image
កម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាមួយ ស្តីពី ការឆ្លុះបញ្ចាំងបញ្ហាប្រឈម និងអនុសាសន៍ទាក់ទងនឹងដំណើរការបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ខេត្តស្វាយរៀង

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤នេះ អង្គការខុមហ្រ្វែលបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយ ស្តីពី ការឆ្លុះបញ្ចាំងបញ្ហាប្រឈម និងអនុសាសន៍ទាក់ទងនឹងដំណើរការបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ។ កិច្ចពិភាក្សានេះ បានរៀបចំនៅសណ្ឋាគា ... អានបន្ត
Image
កិច្ច​ពិភាក្សា​មួយ ស្តី​ពី ការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​បញ្ហាប្រឈម និង​អនុសាសន៍​ទាក់ទង​នឹង​ដំណើរ​ការ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ខេត្តមណ្ឌលគីរី

កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២៤​នេះ អង្គការ​ខុមហ្រ្វែល​បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ពិភាក្សា​មួយ ស្តី​ពី ការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​បញ្ហាប្រឈម និង​អនុសាសន៍​ទាក់ទង​នឹង​ដំណើរ​ការ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ។ កិច្ច​ពិភាក ... អានបន្ត
Image
កម្មវិធីកិច្ច​ពិភាក្សា​មួយ ស្តី​ពី ការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​បញ្ហា​ប្រឈម និង​អនុសាសន៍​ទាក់​ទង​នឹង​ដំណើរ​ការ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ខេត្តក្រចេះ

កាល​ពី​ព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤​នេះ អង្គការ​ខុម​ហ្រ្វែល​បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ពិភាក្សា​មួយ ស្តី​ពី ការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​បញ្ហា​ប្រឈម និង​អនុសាសន៍​ទាក់​ទង​នឹង​ដំណើរ​ការ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ។ កិច្ច​ពិភាក ... អានបន្ត
Image
កម្មវិធី​កិច្ច​ពិភាក្សា ស្តី​ពី​ការ​ឆ្លុះបញ្ចាំង​បញ្ហាប្រឈម និង​អនុសាសន៍​ទាក់ទង​នឹង​ដំណើរ​ការ​បោះឆ្នោត ខេត្តឧត្តរមាន​ជ័យ

កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២៤​នេះ អង្គការ​ខុម​ហ្រ្វែល​បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ពិភាក្សា ស្តី​ពី​ការ​ឆ្លុះបញ្ចាំង​បញ្ហាប្រឈម និង​អនុសាសន៍​ទាក់ទង​នឹង​ដំណើរ​ការ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០២៣ នៅ​ទីរួម​ខេត្ត​ឧត្ត ... អានបន្ត
Image
កម្មវិធី​កិច្ច​ពិភាក្សា ស្តី​ពី​ការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​បញ្ហា​ប្រឈម​ និង​អនុសាសន៍​ទាក់​ទង​នឹង​ដំណើរ​ការ​បោះឆ្នោត ខេត្តព្រះសីហនុ

កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ អង្គការ​ខុម​ហ្រ្វែល​បាន​រៀប​ចំកិច្ច​ពិភាក្សា ស្តី​ពី​ការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​បញ្ហា​ប្រឈម​ និង​អនុសាសន៍​ទាក់​ទង​នឹង​ដំណើរ​ការ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ នៅ​ទី​រួម​ខេត្ត​ព្រះស ... អានបន្ត
Image
កម្មវិធី​កិច្ចពិភាក្សា ស្តី​​ពីការឆ្លុះ​បញ្ចាំង​បញ្ហា​ប្រឈម និង​អនុសាសន៍​ទាក់​ទង​នឹង​ដំណើរ​ការ​បោះឆ្នោត ខេត្តកោះកុង

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២៤នេះ អង្គការ​ខុមហ្រ្វែល​បាន​រៀបចំកិច្ចពិភាក្សា ស្តី​​ពីការឆ្លុះបញ្ចាំងបញ្ហាប្រឈម និងអនុសាសន៍ទាក់ទងនឹងដំណើរការបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីរួមខេត្តកោះកុង។ កម្មវិធីនេះមានកា ... អានបន្ត
Image
​កម្មវិធី​កិច្ច​ពិភាក្សា ស្តី​ពី​ការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​បញ្ហា​ប្រឈម និង​អនុសាសន៍​ទាក់​ទង​នឹង​ដំណើរ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

នៅ​ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នេះ អង្គការ​ខុម​ហ្រ្វែល​បា​នរៀប​ចំ​កិច្ច​ពិភាក្សា ស្តី​ពី​ការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​បញ្ហា​ប្រឈម និង​អនុសាសន៍​ទាក់​ទង​នឹង​ដំណើរ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ នៅ​ទី​រួម​ខេត្តបន្ទាយ​ ... អានបន្ត