ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ការផ្សាយសំឡេងសង្គមស៊ីវិល( VOC) កម្មវិធីៈ «ឃ្លាំ​មើល​ប្រចាំ​សប្តាហ៍» ប្រធានបទ៖ «ការប្រឈមនៃ ការប៉ះពាល់របស់បច្ចេកវិទ្យា ឌីជីថល Digital ចំពោះ ប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាព?» វាគ្មិន​កិតិ្តយស៖ លោក គល់ បញ្ញា ( នាយក​ប្រតិបតិ្ត​អង្គការ​ខុម​ហ្វ្រែល ) សូម​ស្វាគមន៍​ដោយ​រីករាយ ! តាមវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ (FM105 MHz) https://comfrel.org/
សូមរង់ចាំទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់​ នៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង ៧ៈ៣០ ដល់ ៨ៈ៣០ នាទីអប់រំ ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា
បើកស្តាប់
អប់រំស្តីពី យុវជន និងនយោបាយ
បើកស្តាប់
ចំណេះដឹងពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត និង​ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្
បើកស្តាប់
ចំណេះដឹងពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត និង​ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
បើកស្តាប់
ចំណេះដឹងសម្រាប់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត
បើកស្តាប់
ដំណើរ​ការ​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធ​សភា នីតិ​កាល​ទី៤ ឆ្នាំ២០១៨
បើកស្តាប់
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃដំណើរការធ្វើបញ្ជីឈ្មោះ ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧
បើកស្តាប់
បរិយាកាសនយោបាយ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះ ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧
បើកស្តាប់
ស្តីពី ការចូលរួមដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត (វគ្គ២)
បើកស្តាប់
បរិយាកាសនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
បើកស្តាប់