ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ការផ្សាយសំឡេងសង្គមស៊ីវិល( VOC) កម្មវិធីៈ «ឃ្លាំ​មើល​ប្រចាំ​សប្តាហ៍» ប្រធានបទ៖ «ការប្រឈមនៃ ការប៉ះពាល់របស់បច្ចេកវិទ្យា ឌីជីថល Digital ចំពោះ ប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាព?» វាគ្មិន​កិតិ្តយស៖ លោក គល់ បញ្ញា ( នាយក​ប្រតិបតិ្ត​អង្គការ​ខុម​ហ្វ្រែល ) សូម​ស្វាគមន៍​ដោយ​រីករាយ ! តាមវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ (FM105 MHz) https://comfrel.org/
សូមរង់ចាំទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់​ នៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង ៧ៈ៣០ ដល់ ៨ៈ៣០ នាទីការកសាង និងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីសិទ្ធិលំនៅស្ថាន និងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក្រោយទទួលបានផលពីការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះ
បើកស្តាប់
បច្ចុប្បន្នភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយជុំវិញផលិតកម្មស្រូវ
បើកស្តាប់
ការឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការ និងកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋសភា
បើកស្តាប់
បច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយ រក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
បើកស្តាប់
ការឃ្លាំមើលសកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានរបស់តំណាងរាស្រ្
បើកស្តាប់
ការឃ្លាំមើលកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋសភា
បើកស្តាប់
កម្មវិធី ស្តីពីសភារដ្ឋាភិបាល និងអភិបាលកិច្ច
បើកស្តាប់
ជុំវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា
បើកស្តាប់
លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា
បើកស្តាប់
អប់រំពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា
បើកស្តាប់