គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី​ និងយុត្តិធម៍នៅកម្ពុជា

Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)

សេចក​ក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ ស្តី​ពី លទ្ធផល​បឋម​នៃ​ការ​សង្កេត​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ និងចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ការ​សង្កេត​ប្រ​ព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ធនធាន​រដ្ឋ​បំរើ​អោយ​គណបក្ស​នយោ​បាយ

ថ្ងៃចន្ទ ១០ ខែតុលា ២០១១ បានមើល៖ 9 ដង

នៅ​ក្នុង​អំ​ឡុង​ពេល​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​នេះ​ ខុមហ្វ្រែល​បាន និង​កំពុង​ធ្វើ​សកម្ម​ភាព​សង្កេត​ពី​បរិយាកាស​សន្តិ​សុខ និងសិទ្ធ​នយោ​បាយ​ដោយ​ធ្វើ​ការ​សង្កេត និង​អប់រំ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ពី​ដំណ ...

សេច​ក្ដី​ជូន​ដំ​ណឹង​ស្តី​ពី​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌសន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ តា​កែវ

ថ្ងៃចន្ទ ៣០ ខែឧសភា ២០១១ បានមើល៖ 4 ដង

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការខុម​ហ្វ្រែល​​មានកិត្ដិ​យស​សូម​គោរព​អញ្ជើញ និង​ជម្រាប​ដល់​បណ្ដា​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ ជាតិ អន្ដរ​ជាតិ និង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ក្នុង​ស្រុក​មេត្ដា​ជ្រាប​ថា គណៈ​កម្មា​ធិការ​ខុម​ហ្វ្រែល​ដោយសហ​ ...

របាយ​ការណ៍​ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​​នៃ​វិស័យ​អា​ទិ​ភាព​នៅ​២៤​មណ្ឌល ​(ខេត្ដ-រាជធានី)

ថ្ងៃពុធ ៦ ខែមេសា ២០១១ បានមើល៖ 5 ដង

១. សេចក្ដីផ្ដើម រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុ​ជាអា​ណត្ដិទី៤ បន្ទាប់​​ពី​បាន​ទទួល​ការ​បោះ​ឆ្នោតផ្ដល់​សេច​ក្ដី​ទុក​ចិត្ដ​ពី​សមាជិក​រដ្ឋ​សភា​នី​តិកាល​ទី​៤ មក​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​បាន​ចេញ​នូវ​កម្ម​វិធី​ន​យោបាយ​ដើម្បី​ពន្ល ...

សិក្ខាសាលាម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងការកំណត់លក្ខខណ្ឌសន្ទស្សន៍ ក្នុងខេត្ដ កំពង់ឆ្នាំង

ថ្ងៃចន្ទ ២៧ ខែកញ្ញា ២០១០ បានមើល៖ 1 ដង

ប្រ​ជាពល​រ​ដ្ឋ​ប្រមាណ  ១០០នាក់  មក​ពី​គ្រប់​ស្រុក  និង​ក្រុង  ក្នុង​ខេត្ដ​កំ​ពង់​ឆ្នាំង  និង​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម  ប្រ​មាណ ៤០%​បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ ...

សេច​ក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន ស្ដីពី លទ្ធផល​សិក្ខាសាលា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការកំណត់​លក្ខខណ្ឌសន្ទស្សន៍​នៃ​វិស័យ​អាទិភាព​ក្នុង ខេត្ដ ស្ទឹង​ត្រែង

ថ្ងៃចន្ទ ២១ ខែធ្នូ ២០០៩ បានមើល៖ 2 ដង

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រ​មាណ ៨៤​នាក់ មក​ពី​ស្រុក​ផ្សេង​គ្នា នៅ​ក្នុង​ខេត្ដ​ស្ទឹង​ត្រែង ដែល​ក្នុង​នោះ​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ប្រ​មាណ ៣៧%​បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​ល ...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខខណ្ឌសន្ទស្សន៍​​នៃ​វិស័យ​អាទិភាព​ក្នុង​ខេត្ដ បន្ទាយ​មាន​ជ័យ

ថ្ងៃចន្ទ ២១ ខែធ្នូ ២០០៩ បានមើល៖ 1 ដង

ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រមាណ ៨០នាក់ មក​ពី​ស្រុក​​ផ្សេង​គ្នា និង​ក្រុង​នៅ​ក្នុង​ខេត្ដ​បន្ទាយ​​មាន​ជ័យ ដែល​ក្នុង​នោះមា​ន​សិក្ខា​កាម​​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ប្រមាណ ២៦% បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ក ...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ ឧត្ដរ​មាន​ជ័យ​

ថ្ងៃសុក្រ ១១ ខែធ្នូ ២០០៩ បានមើល៖ 3 ដង

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រ​មាណ ៨៥​នាក់ មក​ពី​ស្រុក​នានា និង​ក្រុង​នៅ​ក្នុង​ខេត្ដ​ឧត្ដរ​មាន​ជ័យ​និង​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ប្រ​មាណ​១៩​% បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំណត់​លក្ខ ...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខខ​ណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​រាជ​ធា​នី​ភ្នំ​ពេញ

ថ្ងៃចន្ទ ២៣ ខែវិច្ឆិកា ២០០៩ បានមើល៖ 5 ដង

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រ​មាណ ៨៨​នាក់ មកពី​គ្រប់​ខណ្ឌ និង​រាជ​ធា​នី​ភ្នំ​ពេញ ដែល​មាន​សិក្ខា​កាមស្ដ្រី​ចូល​រួម ប្រ​មាណ​៤៩% បាន​ជួបជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខាសា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌសន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស ...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌសន្ទស្សន៍​​នៃ​វិស័យ​អា​ទិភាព​ក្នុង​ខេត្ដ កណ្ដាល

ថ្ងៃចន្ទ ២៣ ខែវិច្ឆិកា ២០០៩ បានមើល៖ 3 ដង

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រ​មាណ ៨៥នាក់ មក​ពី​ស្រុក​ផ្សេង​គ្នា និង​ក្រុង នៅ​ក្នុង​ខេត្ដ​កណ្ដាល ដែល​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ប្រមាណ ២៥% បាន​ជួប​ជុំ​គ្នានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​ ...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​​នៃ​វិស័យ​អា​ទិភាព​ក្នុង​ខេត្ដ ព្រះ​វិ​ហារ

ថ្ងៃចន្ទ ២៣ ខែវិច្ឆិកា ២០០៩ បានមើល៖ 5 ដង

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រ​មាណ  ៨១នាក់ មក​ពី​ស្រុក​នា​នា​នៅ​ក្នុង​ខេត្ដ​ព្រះ​វិ​ហារ​ដែល​ក្នុង​នោះ​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ប្រ​មាណ ៤៨%​បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ ...ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានជាសមាជិក Mailing List
ការផ្សាយសំលេងសង្គមស៊ីវិល ផ្សាយផ្ទាល់ ពីម៉ោង ៧:៣០ ដល់ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក តាមរយៈវិទ្យុ

FM 105 MHZ (ភ្នំពេញ)
FM 106.5 MHZ​ (ភ្នំពេញ)
FM 106.7 MHZ​ (ភ្នំពេញ)

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ខក​ខាន​​មិន​​បាន​ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​​តាម​រយៈ​វិទ្យុ​ទេ​នោះ លោក​អ្នក​អាច​​ជ្រើស​រើស​​កម្ម​វិធី​ដែល​​បាន​​ផ្សាយ​រួ​ច​ហើ​យ​ដូច​​ខា​ង​ក្រោម​ដើម្បីស្តាប់៖

អប់រំស្តីពី យុវជន និងនយោបាយ
ថ្ងៃអង្គារ ១៦ ខែមករា ២០១៨
អប់រំស្តីពី យេនឌ័រ និងកូតាជាតំណាងអ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃចន្ទ ១៥ ខែមករា ២០១៨
ឃ្លាំមើលកម្មភាពតំណាងរាស្ត្រ២០១៧
ថ្ងៃសុក្រ ១២ ខែមករា ២០១៨
ស្រ្តី និងការរើសអើងនៅក្នុងសង្គម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១១ ខែមករា ២០១៨
ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសិទ្ធិមនុស្ស និងនយោបាយ
ថ្ងៃពុធ ១០ ខែមករា ២០១៨
ចំណេះដឹងពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត និង​ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្
ថ្ងៃអង្គារ ៩ ខែមករា ២០១៨
ចំណេះដឹងពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោត និង​ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្
ថ្ងៃចន្ទ ៨ ខែមករា ២០១៨
ស្តាប់កម្មវិធីដែលបានផ្សាយរួចហើយផ្សងៗទៀត