ការផ្សាយផ្ទាល់សម្លេងសង្គមស៊ីវិល(VOC) សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នេះជាកម្មវិធី «ទៅឬមិនទៅ!» ប្រធានបទ «ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ» វាគ្មិនកិត្តិយស៖ - លោក ថុន រដ្ឋា សកម្មជនបរិស្ថានចលនាមាតាធម្មជាតិ - លោក ម៉ូត គឺមរី សកម្មជនបរិស្ថាន សម្របសម្រួលដោយ៖ កញ្ញា នឿន ដាវីន កម្មវិធីសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ ​ វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ (FM105 MHz) ភ្នំពេញ លេខទូរស័ព្ទចូលរួម៖ 012 43 34 37 / 015 72 41 71 / 016 54 43 98
Image
មិន​មាន​ប័ណ្ណ​ព័ត៍​មាន​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ក៏​អាច​បោះ​ឆ្នោត​បាន​ដែរ

Image
កំណត់​ហេតុ​នៃ​ការ​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត

Image
បរិ​វេណ​ការិយា​ល័យ​បោះឆ្នោត និង​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត ភ្នាក់​ងារ​សន្តិសុខ​បោះ​ឆ្នោត​គំរូ​ប្លង់ និង​សមាស​ភាព​ គ.ក.ប

Image
នីតិ​វិធី​នៃ​ការ​បើក​ការិយា​ល័យ​បោះ​ឆ្នោត

Image
ដំណើរការបោះឆ្នោត

Image
របៀប​សង្កេត​ និង​ពេល​វេលា​សង្កេត​ ដំណើរ​ការ​បោះ​ឆ្នោត

Image
ការ​បិទ និង​ការ​ធ្វើ​កំណត់​ហេតុ​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត

Image
ដំណើរ​ការ​នៃ​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត

Image
របៀប​សង្កេត និង​ពេល​វេលា​សង្កេត ដំណើរ​ការ​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត

Image
របៀប​បំពេញ​ចម្លើយ​ចំពោះ​ទម្រង់​សំណួរ