ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ការផ្សាយសំឡេងសង្គមស៊ីវិល( VOC) កម្មវិធីៈ «ឃ្លាំ​មើល​ប្រចាំ​សប្តាហ៍» ប្រធានបទ៖ «ការប្រឈមនៃ ការប៉ះពាល់របស់បច្ចេកវិទ្យា ឌីជីថល Digital ចំពោះ ប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាព?» វាគ្មិន​កិតិ្តយស៖ លោក គល់ បញ្ញា ( នាយក​ប្រតិបតិ្ត​អង្គការ​ខុម​ហ្វ្រែល ) សូម​ស្វាគមន៍​ដោយ​រីករាយ ! តាមវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ (FM105 MHz) https://comfrel.org/
សូមរង់ចាំទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់​ នៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង ៧ៈ៣០ ដល់ ៨ៈ៣០ នាទីសិទ្ធមនុស្ស និង ធុរកិច្ច
បើកស្តាប់
ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសិទ្ធិមនុស្ស និងនយោបាយ
បើកស្តាប់
សិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិយើង
បើកស្តាប់
ការប្រឈមរបស់ពលករចំណាកស្រុក
បើកស្តាប់
មូលដ្ឋានគ្រឺះនៃលទ្ធប្រជាធិបតេយ្យ
បើកស្តាប់
សិទ្ធិ​ស្មើ​គ្នាក្នុង​សង្គម​ប្រជាធិបតេយ្យ
បើកស្តាប់
ប្រសិទ្ធិភាពនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លី
បើកស្តាប់
សេរី​ភាព​បញ្ចេញ​មតិ​ក្នុង​របប​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ
បើកស្តាប់
សិទ្ធិ​ដី​ធ្លី និង​លំ​នៅ​ដ្ឋាន​នៅ​កម្ពុជា
បើកស្តាប់
ស្មារតី ២៣ តុលា និងការអនុវត្តន៍
បើកស្តាប់