គណៈកម្មាធិការដើម្បើការបោះឆ្នោតដោយសេរី​ និងយុត្តិធម៍នៅកម្ពុជា

Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)

ជំលោះនៅក្នុងតំបន់បរិស្ថាន និងដំណោះស្រាយ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៧ ខែកម្ភៈ ២០០៨

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

ស្ថានភាពសុខភាពរបស់កម្មករ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៣១ ខែមករា ២០០៨

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

ការបញ្ឈប់ការងាររបស់កម្មករ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២៤ ខែមករា ២០០៨

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

ជនរងគ្រោះក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១០ ខែមករា ២០០៨

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

ការគំរាមកំហែងអ្នកសារពត៌មាន

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៣ ខែមករា ២០០៨

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

វិវាទការងារនៅរោងចក្រជីនយ៉ួវ(ផ្សាយលើកទី ២)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២៧ ខែធ្នូ ២០០៧

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

ជីវភាពរបស់កម្មករ (ផ្សាយលើកទី ២)

ថ្ងៃសៅរ៍ ២៤ ខែវិច្ឆិកា ២០០៧

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

ស្ថានភាពការងាររបស់កម្មករ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២៥ ខែតុលា ២០០៧

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

សេរីភាពសហជីព (ផ្សាយលើកទី ២)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២០ ខែកញ្ញា ២០០៧

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

ឥទ្ធិពលសកលភាវូបណីកម្មទៅលើកម្មករ

ថ្ងៃសៅរ៍ ២១ ខែកក្កដា ២០០៧

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់

ដំណើរការធ្វើកូតកម្មនៅរោងចក្រ ថបក្លូស

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៩ ខែកក្កដា ២០០៧

បានបើកស្តាប់៖ 0 ដង

បើកស្តាប់ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានជាសមាជិក Mailing List
ការផ្សាយសំលេងសង្គមស៊ីវិល ផ្សាយផ្ទាល់ ពីម៉ោង ៧:៣០ ដល់ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក តាមរយៈវិទ្យុ

FM 105 MHZ (ភ្នំពេញ)
FM 106.5 MHZ​ (ភ្នំពេញ)
FM 106.7 MHZ​ (ភ្នំពេញ)

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ខក​ខាន​​មិន​​បាន​ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​​តាម​រយៈ​វិទ្យុ​ទេ​នោះ លោក​អ្នក​អាច​​ជ្រើស​រើស​​កម្ម​វិធី​ដែល​​បាន​​ផ្សាយ​រួ​ច​ហើ​យ​ដូច​​ខា​ង​ក្រោម​ដើម្បីស្តាប់៖

បច្ចុប្បន្នភាព និងលទ្ឌផលនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ទាក់ទងនិងអ្នកចុះឈ្មោះដែលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅ
ថ្ងៃចន្ទ ១៨ ខែកញ្ញា ២០១៧
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយ សម្រាប់ គណបក្ស ប្រកួតប្រជែងស្តីពីស្ថាប័នឯករាជ្យរបស់រដ្ឋ
ថ្ងៃសុក្រ ១៥ ខែកញ្ញា ២០១៧
ស្រ្តី និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៤ ខែកញ្ញា ២០១៧
នីតិវិធី នៃការចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ និងការប្រឈម
ថ្ងៃពុធ ១៣ ខែកញ្ញា ២០១៧
សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ២០១៧
ថ្ងៃចន្ទ ៣១ ខែកក្កដា ២០១៧
យល់ញាតិ ឃ្លាតច្បាប់
ថ្ងៃសុក្រ ២១ ខែកក្កដា ២០១៧
សារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រង ឃុំ-សង្កាត់តាមបែបវិមជ្ឈការ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២០ ខែកក្កដា ២០១៧
ស្តាប់កម្មវិធីដែលបានផ្សាយរួចហើយផ្សងៗទៀត