ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

ឯកសារផ្សេងៗ

សេច​ក្តីរាយ​ការណ៍ព័​ត៌​មាន​ប្រ​ចាំ​ថ្ងៃ (២៥ ឧសភា ២០១២) ស​កម្ម​ភាព​មិន​ប្រ​ក្រ​តី​ដែល​កើត​ឡើង​ក្នុង​កំ​ឡុង​ពេល​ឃោស​នា​បោះ​ឆ្នោត
25-05-2012  ទាញយកឯកសារ(548 ដង)
សេច​ក្តី​រាយ​ការណ៍​ព័ត៌​មាន​ប្រ​ចាំ​ថ្ងៃ​(២៣ ឧសភា ២០១២) សកម្មភាព​មិន​ប្រ​ក្រ​តី​ដែល​កើត​ឡើង​ក្នុង​កំ​ឡុង​ពេល​ឃោស​នាបោះ​ឆ្នោត
23-05-2012  ទាញយកឯកសារ(561 ដង)
Statute and Code of Conduct of Short Term Observers (STOs)
27-03-2012  ទាញយកឯកសារ(742 ដង)
គួរ​តែ​កែ​ប្រែ​ចំ​នួន​អា​ស​នៈសម្រាប់​រដ្ឋ​ស​ភា​នី​តិ​កាល​ថ្មី ដើម្បី​ធា​នា​ភាព​ស្រប​ច្បាប់ ផ្អែក​លើ​ស្ថាន​ភាព​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​
23-12-2011  ទាញយកឯកសារ(703 ដង)
URGENT - Volunteer Announcement
15-08-2011  ទាញយកឯកសារ(472 ដង)
បញ្ជី​រាយ​នាម​អ្នក​តំ​ណាង​រាស្រ្ត អា​ណត្តិ​ទី ៤ និង​​លេខ​ទូរ​ស័ព្ទ​​ទំ​នាក់​ទំ​នង តាម​មណ្ឌល (មិថុនា ២០១១)
24-06-2011  ទាញយកឯកសារ(624 ដង)
ករ​ណី​ជោគ​ជ័យ នេសាទ​ខុស​ច្បាប់ ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ ក្រោយ​វេ​ទិ​កា​ខុម​ហ្វ្រែល
27-05-2011  ទាញយកឯកសារ(540 ដង)
គោល​ន​យោ​បាយ​យេន​ឌរ័ និង​ការ​ផ្ដល់​​អំ​ណាច​នយោបាយ​ដល់​ស្ដ្រី​នៅ​កម្ពុជា
15-03-2011  ទាញយកឯកសារ(546 ដង)
គោល​នយោបាយ​យេនឌ័រ និងកា​រ​ផ្ដល់​អំ​ណាច​នយោបាយ​ដ​ល់​ស្ដ្រី​នៅ​កម្ពុ​ជា
02-02-2011  ទាញយកឯកសារ(520 ដង)
ការចុះ​ឈ្មោះ និង​បញ្ជី​ឈ្មោះអ្នក​បោះឆ្នោត នៅ​តែ​ចោទ​ជា​បញ្ហា​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា
13-12-2010  ទាញយកឯកសារ(522 ដង)
លិខិតអំពាវនាវ និងចូលរួមរំលែកទុក្ខ
08-12-2010  ទាញយកឯកសារ(517 ដង)
ហិរញ្ញវត្ថុគណបក្សនយោបាយពេលឃោសនាបោះឆ្នោត
03-11-2010  ទាញយកឯកសារ(543 ដង)
របាយ​ការណ៏​លទ្ធ​ផល​អង្កេត​ស្រាវ​ជ្រាវ​ការ​អង្កេត​ទៅ​លើ​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ដែល​ផ្លាស់​ទី​លំ​នៅ​ដោយ​បង្ខំ​អ្នក​ផ្ទុក​មេរោគ​និង​អ្នក​ជំ​ងឺ​អេជស៏ ក្នុង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត​និង​ការ​ធ្វើ​សវនកម្ម​សារ​ឡើង​វិញ​លើអ្នក​បោះឆ្នោត​ដែល​មិនមាន​ទិន្មន័យ​នៅក្នុង​
01-07-2010  ទាញយកឯកសារ(469 ដង)
ការ​ចូល​រួម​របស់​ស្ដ្រី​ក្នុង​វិស័យ​ន​យោ​បាយ និង​ការ​បោះ​ឆ្នោត ជ្រើរើ​ស​តាំង​តំ​ណាង​រាស្ដ្រ ឆ្នាំ២០០៨
30-11--1  ទាញយកឯកសារ(463 ដង)