ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017

 English

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពី ការវាយតម្លៃ និងផ្តល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/អនុវត្តន៍គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំទី១
20-02-2015  ទាញយកឯកសារ(295 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីដំណើរកាកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត
10-02-2015  ទាញយកឯកសារ(289 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីរបាយការណ៍សង្ខេបនៃការឃ្លាំមើលរដ្ឋសភា និងតំណាងរាស្រ្ត ឆ្នាំទី១ នៃនីតិកាលទី៥
27-01-2015  ទាញយកឯកសារ(321 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការឃោសនាបោះឆ្នោត និងអនុសាសន៍
15-01-2015  ទាញយកឯកសារ(281 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការផ្អាកការសាកល្បងវាយតម្លៃសមត្ថភាពមន្ត្រីចុះឈ្មោះក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបទំនើបកម្ម ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម
12-01-2015  ទាញយកឯកសារ(268 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីសេចក្តីព្រាង សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប) និងគោលការណ៍ជាអប្បរមាដែលស្នើឡើងដោយភាគីពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ច្បាប់ស្តីពី គ.ជ.ប
08-01-2015  ទាញយកឯកសារ(254 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការរៀបចំ វេទិកាម្ចាស់ឆ្នោតស្តីពីការផ្តល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការ បំពេញ/អនុវត្តន៍គោលនយោ បាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី០៥ នៃរដ្ឋសភា (ឆ្នាំទី១)
29-12-2014  ទាញយកឯកសារ(285 ដង)
សេចក្តីប្រកាសអត្ថបទស្តីពីការបង្កើតថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រ និងប្រធានក្រុមភាគតិចនៅរដ្ឋសភា
15-12-2014  ទាញយកឯកសារ(267 ដង)
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​រួម ​ស្តី​ពី ​គោលការណ៍​អប្បបរមា ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ការ​ចាត់​ចែង​ការ​បោះឆ្នោត ​ដោយ​យុត្តិធម៌
02-12-2014  ទាញយកឯកសារ(251 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីដំណើរការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត
19-11-2014  ទាញយកឯកសារ(256 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ដំណើរ​ការ​កំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោត
28-10-2014  ទាញយកឯកសារ(322 ដង)
ការ​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​សម្រាប់​រដ្ឋសភា​យុវជន​ត្រាប់
22-10-2014  ទាញយកឯកសារ(366 ដង)
ការ​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​សម្រាប់​រដ្ឋសភា​យុវជន​ត្រាប់
22-10-2014  ទាញយកឯកសារ(272 ដង)
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ដំណើរការ​កំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត
06-10-2014  ទាញយកឯកសារ(621 ដង)
សេច​ក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​រួម​ស្តី​ពី​សារាចរ​ណែនាំ​របស់​ប្រធាន​រដ្ឋសភា​មិន​ស្រប​តាម​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ច្បាប់​ ​និង​គោល​ការណ៍​ប្រសិទ្ធិភាព​ ​តម្លា​ភាព​ ​និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​
02-10-2014  ទាញយកឯកសារ(347 ដង)