ខុមហ្វ្រែល​ជា​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​ប្រកាន់​ជំហរ​អព្យា​ក្រឹត មាន​បេសកកម្ម​ពង្រឹង​អំណាច​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ឲ្យ​អនុវត្ត​សិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន ក្នុង​កិច្ចការ​នយោបាយ និង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត តាម​រយៈ​កម្មវិធី​អប់រំ​ពលរដ្ឋ និង​ចូលរួម​ផ្តល់​គំនិត​ស្ថាបនា​ដល់​រដ្ឋាភិបាល និង​មន្ត្រី​ជាប់​ឆ្នោត​ ដើម្បី​កែ​ទម្រង់​គោល​នយោបាយ​ លើក​កម្ពស់​ការ​បោះឆ្នោត​ដោយ​សេរី និង​យុត្តិធម៌ ព្រម​ទាំង​បង្កើន​គណនេយ្យភាព​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវា។
Image
ប្រធានបទ ៖«ផ្នត់គំនិតសង្គម បានជះឥទ្ធិពលលើសមភាពយេនឌ័រដូចម្ដេចខ្លះ?»

Image
ប្រធានបទ ៖«ហ្វេមីនីស និងការលុបបំបាត់ការបៀតបៀន»

Image
ប្រធានបទ ៖«ធានាសិទ្ធិសេរីភាពស្រ្តី និងក្មេងស្រី ដើម្បីស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ច និងយុត្តិធម៌សង្គម»

https://youtu.be/UUtsiUAAniM?si=Dyrdz2td5a9rq6wI ... អានបន្ត
Image
ប្រធានបទ ៖ប្រតិកម្ម ឆ្លើយតបទៅនឹងលំហរសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្រ្

Image
ប្រធានបទ ៖ស្រ្តី បរិស្ថាន

Image
ប្រធានបទ ៖ លំហសេរីភាពរបស់យុវជនស្រ្តី ក្នុងកិច្ចការងារសង្គម

Image
ប្រធានបទ ៖«ស្រ្តីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ នាយុគសម័យឌីជីថល»

Image
ប្រធានបទ ៖ ស្រ្តីក្នុងវិស័យ ច្រវ៉ាក់ផលិតកម្មចេក និងកៅស៊ូ

Image
ប្រធានបទ ៖«ស្ត្រីក្នុងថ្នាក់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងវិស័យនយោបាយ និងសាធារណៈ»

Image
ប្រធានបទ ៖«ការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី និងក្មេងស្រី»