ខុមហ្វ្រែល​ជា​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​ប្រកាន់​ជំហរ​អព្យា​ក្រឹត មាន​បេសកកម្ម​ពង្រឹង​អំណាច​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ឲ្យ​អនុវត្ត​សិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន ក្នុង​កិច្ចការ​នយោបាយ និង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត តាម​រយៈ​កម្មវិធី​អប់រំ​ពលរដ្ឋ និង​ចូលរួម​ផ្តល់​គំនិត​ស្ថាបនា​ដល់​រដ្ឋាភិបាល និង​មន្ត្រី​ជាប់​ឆ្នោត​ ដើម្បី​កែ​ទម្រង់​គោល​នយោបាយ​ លើក​កម្ពស់​ការ​បោះឆ្នោត​ដោយ​សេរី និង​យុត្តិធម៌ ព្រម​ទាំង​បង្កើន​គណនេយ្យភាព​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវា។
Image
វិធានការពិសេសដើម្បីពន្លឿនការបង្កើនបេក្ខជនស្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

Image
ប្រធានបទ«រួមគ្នាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ និងការបៀតបៀននៅក្នុងពិភពការងារ»

Image
ប្រធានបទ ៖យុវជន និងកម្មវិធីនយោបាយសម្រាប់ស្ត្រី ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

Image
ប្រធានបទ«កម្មវិធីនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣»

Image
«យុវជន និងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយ»

Image
ប្រធានបទ«ហេតុអ្វីបានជាត្រូវមានសមភាពយេនឌ័រក្នុងវិស័យនយោបាយ?»

Image
ប្រធានបទ យុទ្ធនាការ ១៦ថ្ងៃ បូ ស«ការចូលរួមរបស់បុរសក្នុងការបញ្ចប់អំពើហឹង្សាលើស្ត្រី និងក្មេងស្រី»

Image
ស្ត្រី​ និងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ​ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

Image
ស្ត្រី​ និងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ​ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

Image
ចំណាត់ការលើក្រុមយុវជនជិះកង់ដើម្បីដាក់ញត្តិស្នើនាយករដ្ឋមន្រ្តីការពារកោះកុងក្រៅ